IFAJ
Naslovna Agropress Korisne informacije - Agropress Login - Agropress Mapa sajta - Agropress Kontakt - Agropress
AGROPRESS je član Međunarodne federacije novinara koji prate poljoprivredu IFAJ
Lucerkaprint rss Bookmark and Share
Datum: 27.03.2011.
LucerkaLucerka
Lucerka, Medicago sativa,je jedna od najvažnijih višegodišnjih leguminoza na našim prostorima. Gaji se zbog visokog prinosa kvalitetnog sena. U četiri do pet otkosa godišnje, dobijeno seno, u zavisnosti od vremena košenja i načina čuvanja, je odličnog kvaliteta sa18-22% sirovih proteina, odlične svarljivosti i povoljnog aminokiselinskog sastava, a sadrži i mineralne materije kao što su fosfor i kalcijum, karoten.Uz pomoć bakterija iz roda Rhisobium, lucerka i crvena detelina fiksiraju azot iz vazduha, što im omogućava zadovoljanje sopstvenih potreba arazoravanjem zemljišta ostavljaju dovoljne količine azota i za naredne useve, čime znatno umanjuju utrošak azotnih mineralnih đubriva. Velika količina organske materije koja ostaje u zemljištu nakon razoravanja lucerišta, povoljno utiče na strukturu i kvalitet zemljišta. Višegodišnji period iskorišćavanja, čini lucerku ali i crvenu detelinu rentabilnim i rado gajenim.
Prosečno ostvareni prinosi lucerke i crvene deteline kreću se od 5-6 t/ha površine. Pri odabiranju parcela za setvu ovih vrsta obavezno treba proveriti kiselost zemljišta, jer je to limitirajući faktor za njihovo gajenje.Na pojedinim zemljištima, lucerka se može gajiti samo uz primenu mera kalcifikacije. U zavisnosti od stepena kiselosti zemljišta, preporučuje se unošenje dve do šest tona dehidratisanog kreča zajedno sa osnovnom obradom. Ukoliko se setva obavi na pogrešno odabranim parcelama, lucerka odlično krene, ostvari dobar sklop biljaka i dva do tri otkosa, a zatim potpuno nestane, kada se pribegava razoravanju.
Za ostvarivanje visokih prinosa kvalitetnog sena, lucerka zahteva i odgovarajuće đubrenje. Odlično reaguje na unošenje organskih djubriva u količini od 30 do 40 tona po hektaru, pod predusev. Pri osnovnoj obradi neophodno je uneti dve trećine potrebnih količina mineralnih đubriva, a u predsetvenoj pripremi ostatak. Nakon jesenje osnovne obrade, u proleće treba obaviti kvalitetnu predsetvenu pripremu na dubini 6-8 cm koja će obezbediti dobro usitnjen oranični sloj. Od kvalitetno izvedene predsetvene pripreme zavise nicanje i razvoj useva u početnoj fazi. Optimalni rokovi za setvu lucerke jesu treća dekada marta i prva polovina aprila, a crvena detelina se, zavisno od meteoroloških uslova, može sejati ranije.
Za setvu obavezno koristiti kvalitetno, dorađeno seme proverenih proizvođača i dorađivača. Nedorađeno ili seme nepoznatih dorađivača najčešće je puno semena korova i viline kosice. Setva ovakvog semena utiče na veću zakorovljenost parcela i vodi propadanju lucerišta. U semenu lucerke je vrlo teško utvrditi golim okom prisustvo viline kosice, a samo par zrna je dovoljno da lucerište bude napadnuto, a često i uništeno. Osnovna mera borbe protiv viline kosice jeste korišćenje dorađenog i kvalitetnog semena.
Posebnu pažnju treba obratiti i na pravilan izbor sorte. U poslednje vreme na našem tržištu je zastupljen veliki broj stranih sorti lucerke i crvene deteline, koje nisu prilagođene našim agroekološkim uslovima, što za posledicu ima proređen usev sa kraćim periodom iskorišćavanja. Kod višegodišnjih vrsta u uslovim suvog ratarenja kakva je lucerka, setva domaćih sorti je od velikog značaja jer obezbeđuje stabilne i visoke prinose tokom višegodišnje eksploatacije. Za setvu se preporučuju domaće, kao što su kruševačke sorte lucerke K-22 i K-28 i crvene deteline K-17, K-39kao i novosadske sorte.
U zavisnosti od kvaliteta predsetvene pripreme i načina setve, treba sejati od 16 do 20 kilograma semena lucerke i 14 do 18 kilograma crvene deteline po hektaru. Setvu je najbolje obaviti sejalicom za žito na međurednom rastojanju od 12,5 i na dubini od dva do tri santimetra. Korišćenje većih setvenih normi (30 kg/ha i više) ne može nadoknaditi propuste u pripremi zemljišta. Nakon setve, neophodno je primeniti valjanje glatkim valjcima, jer omogućava bolji kontakt semena sa zemljištem i vodi ujednačenom klijanju i nicanju useva, što je veoma značajno za pravovremenu i uspešnu borbu protiv korova.
Čitanja: 3919
Dodaj komentar

Agropress
agropress_logo
PREPORUČUJEMO:
Agropress
NAJNOVIJE:
« Prethodna
Sledea »
Agropress
PREPORUUJEMO:Partner

 
Agropress
Kupi fotografiju
Agropress
FOTOGRAFIJA DANA

Preduzetnice u agrobiznisu

Preduzetnice u agrobiznisu
opširnije »

Agropress
Izdvajamo video zapis
Video Agrobiznis i obnovljivi izvori energije

Agropress
NAJČITANIJE
 • Održana konferencija „Srpska poljoprivreda nakon poplava“

 • Kalemljenje voćaka na zrelo i prekalemljivanje voćaka

 • U susret Slavama - Dekoracija slavske trpeze

 • Kako do savrsenog travnjaka?

 • Paprika - Capsicum annuum

 • Agropress
  POČASNI ČLANOVI
  Agropress
  MEJLING LISTA
  Agropress
  VREMENSKA PROGNOZA
  Agropress
  AGROPRESS FACEBOOK
  Agropress na Facebook-u
  Agropress

  www.konji.rs