IFAJ
Naslovna Agropress Korisne informacije - Agropress Login - Agropress Mapa sajta - Agropress Kontakt - Agropress
AGROPRESS je član Međunarodne federacije novinara koji prate poljoprivredu IFAJ
Poljoprivreda Srbije juče, danas i sutraprint rss Bookmark and Share
Datum: 06.12.2009.
Poljoprivreda Srbije juče, danas i sutraPoljoprivreda Srbije juče, danas i sutra

POLJOPRIVREDA SRBIJE JUČE, DANAS I SUTRA

Rezime

Piše:  Branislav GULAN
gulan@ptt.rs

Nakon pola veka lutanja i zapostavljanja srpska poljoprivreda u 2009. godini ponovo se nalazi na raskrsnici. Kako i kuda dalje? Nove vlasti izabrane u 2008. godini, kao i sve dosadašnje obećavaju strategiju i boljitak za proizvođače hrane. Nauka je stvorila oko 1.500 visokorodnih sorti i hibrida čije mogućnosti mi koristimo tek sa 30 odsto. Stočarstvo Srbije nalazi se na nivou 1910. godine. U Srbiji postoji 4.800 sela, a na putu izumiranja je svako četvrto (njih oko 1.200)! U njima je i oko 260.000 neoženjenih momaka koji su zakoračili u petu deceniju života da nisu zasnovali porodice. Istovremeno u okolini tih sela koja nestaju u 2008. godini ostalo je neobrađeno čak 600.000 hektara njiva. Zahvaljujući neadekvatnoj agrarnoj politici od izvoznika hrane, sad dobar deo za prehrambenu sigurnost - moramo i uvoziti. U vremenu posle demokratskih promena 2000. godine od donacija upućenih ka poljoprivredi, samo 3,14 odsto je namenski potrošeno. Ostatak je transferisan u penzije i druge urgentne neagrarne potrebe.
Pošto smo agrarna zemlja, poljoprivreda pruža mogućnost da se putem njenog razvoja razvijaju i druge privredne delatnosti u zemlji. Rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji za 2009. godinu planiran je prvo po povoljnijoj varijanti od 3,5 odsto, a zatim po drugoj znatno lošijoj varijanti želja je bila da to bude 0,5 odsto! Rečeno je da se rast u obe varijante može ostvariti isključivo ako se okrenemo radu u poljoprivredi. Međutim, država nije donela odluku da joj je to strateška privredna grana, nema dugoročne strategije koju je usvojio Parlament, pa imamo visoke oscilacije u proizvodnji. Činjenica je da smo u 2009. godine imali Agrarni budžet od samo 17 milijardi dinara (koji iznosi samo 2,25 odsto budžeta Srbije, koji je bio najmanji od njegovog postojanja). Ovo je i prvi Parlament od postojanja Srbije u kome nema nijednog seljaka, a tri i po godine sve do sredine 2009. godine u njemu nije bio donet nijedan zakon o poljoprivredi!
Procene su da će pad bruto društvenog proizvoda u 2009. godini biti tri odsto. Štio je ipak, nešto manje nego što se očekivalo.  Inače, srpska privreda je prema podacima Saveza ekonomista Srbije sve do nedavno ostvarivala 68 odsto proizvodnje iz 1989. godine. Kada je stigla kriza najnovije analize govore da imamo novi pad pa ostvarujemo svega 48 odsto proizvodnje iz te godine. Sve govori da je to okretanje ekstenzivnoj naturalnoj proizvodnji kada je i agrar u pitanju. Koliko god rodi biće dovoljno da se ishrani stanovništvo u Srbiji. I to opet zahvaljujući isključivo poljoprivrednoj proizvodnji! Inače, u svim ovim kriznim godinama agrar je pokazao svu vitalnost, bilo je dovoljno hrane, i uz manji rod, što je zemlji obezbedilo ekonomsku, a samim tim i političku nezavisnost.
Tačno je da Srbija ostvaruje trgovinski suficit sa svetom kada je u pitanju hrana. U 2008. godini izvoz je bio blizu dve milijarde dolara, a uvoz 1,5 milijardu dolara, pa je suficit bio 500 miliona dolara. Dok se vlasti hvale sa suficitom, niko ne govori da se čak 62,5 odsto tog izvoza odnosi na zemlje bivše SFRJ, manji deo na zemlje CEFTA, a tek nešto minimalno na tržište EU.  Slično je i u 2009. godini. Izvoz je dve milijarde dolara, a uvoz oko 1,3 milijarde, suficit oko 700 miliona dolara. To je dobro, ali mogućnosti su znatno veće. Dakle, nismo se vratili na stara, a ni osvojili nova tržišta!

Ključne reči: poljoprivreda, resursi, nerazvijenost, reforme, strategije, proizvodnja

 

REFORMS IN SERBIAN AGRICULTURE

Decline strategies

Branislav Gulan
gulan@ptt.rs

After half a century of wandering and neglecting, in 2009 Serbian agriculture found itself at the crossroads again. Where and how after that? The present Government, as the previous one, has made promise to agrarians to elaborate the strategy and improve the agriculture in Serbia. Science has made about 1 500 high-yield sorts and hybrids, out of which we only use 30 percent for our own purposes. On the other side, the cattle breeding in Serbia is at the same position as being in 1910. There are 4 800 villages in Serbia, out of which every forth is dying (total of 1200). However, near 260 000 bachelors who are on the wrong side of their fifties are living there without their own families. In 2008 total of 600 000 hectares of land were left non-arable.
We are forced to import food for our own existence due to the bad agricultural policy of those who export it. After democratic changes in Serbia in 2000, all money from donations only 3.14 percent we have used for our own purposes, while the rest of it was transferred into pensions and other non-agricultural necessities.
Being an agrarian country, Serbia provides a wide range of possibilities for the development of varied commerce branches.
In 2009 the GDP growth is expected to be 3.5 percent in favourable conditions, while in the negative climate 0.5 percent is a real figure. However, in both cases such GDP growth might be expected if we devote ourselves to the agricultural production. Serbia has not admitted that the agriculture is its strategic economic branch. The economy of Serbia suffers great changes due to the lack of a long-term strategy.
The fact is that in 2009 total agricultural budget amounts to only 20.5 billion RSD that is 2.75 percent of the total budget of Serbia), what is the lowest budget since being approved in 1996.
This is the first Parliament without an agrarian. None of agricultural law has been yet adopted in the last three years.
The latest estimates indicate that a drop in the GDP in 2009 would amount to at least two percent, while the Economic Institute states it would be reduced by six percent.
Yet, the economy of Serbia has recently reached the production of 66 percent as in 1989. The latest analyses show that we have recorded a drop in the production if compared to 1989 and realized only 50 percent due to the current global financial crisis. All these data indicates that we should turn to the extensive agricultural production. Regardless of the yield we will always have enough food for the inhabitants in Serbia, thanks to the agricultural production again.
It is rather clear that Serbia has trade surplus with the world when it comes to food. In 2008 the export value was near two billion dollars, while the import value amounted to 1.5 billion dollars and the surplus was 500 million dollars. However, while the authorities are being fond of the surplus in agriculture, nobody says that even 62.5 percent of the export value refers to the ex-Yugoslavian republics, a small part to the CEFTA countries and few to the EU member-states. We do not have any new products and markets to launch them on as well. 

Key words: agriculture, resources, non-development, reforms, strategy, production  

 

Čitanja: 998
Dodaj komentar

Agropress
agropress_logo
PREPORUČUJEMO:
Agropress
NAJNOVIJE:
« Prethodna
Sledea »
Agropress
PREPORUUJEMO:Partner

 
Agropress
Kupi fotografiju
Agropress
FOTOGRAFIJA DANA

Preduzetnice u agrobiznisu

Preduzetnice u agrobiznisu
opširnije »

Agropress
Izdvajamo video zapis
Video Agrobiznis i obnovljivi izvori energije

Agropress
NAJČITANIJE
 • Održana konferencija „Srpska poljoprivreda nakon poplava“

 • Kalemljenje voćaka na zrelo i prekalemljivanje voćaka

 • U susret Slavama - Dekoracija slavske trpeze

 • Kako do savrsenog travnjaka?

 • Paprika - Capsicum annuum

 • Agropress
  POČASNI ČLANOVI
  Agropress
  MEJLING LISTA
  Agropress
  VREMENSKA PROGNOZA
  Agropress
  AGROPRESS FACEBOOK
  Agropress na Facebook-u
  Agropress

  www.konji.rs