IFAJ
Naslovna Agropress Korisne informacije - Agropress Login - Agropress Mapa sajta - Agropress Kontakt - Agropress
AGROPRESS je član Međunarodne federacije novinara koji prate poljoprivredu IFAJ
Unapređenje tehnologije gajenja, dorade i pakovanja paprike, krastavca i paradajza u Leskovačkoj kotliniprint rss Bookmark and Share
Datum: 05.06.2009.
Unapređenje tehnologije gajenja, dorade i pakovanja paprike, krastavca i paradajza u Leskovačkoj kotliniUnapređenje tehnologije gajenja, dorade i pakovanja paprike, krastavca i paradajza u Leskovačkoj kotlini

Prof. dr Nebojiša Momirović za AGROPRESS


PAPRIKA


Sigurna i profitabilna proizvodnja paprike u tipu babure, bele šilje, ajvaruše i ljute (džinke) mora se organizovati po određenim standardima, kako za domaće tržište sveže potrošnje, tako i za masovni organizovan izvoz u zemlje u okruženju, zemlje Evropske Unije i Rusiju. Crvena paprika za preradu u ajvar i domaće populacije za venac tek treba da dožive veliku ekspanziju, kako po obimu proizvodnje, tako i po intenzitetu u tehnologiji gajenja. Verovatni trend je gajenje u plastenicima zbog velikih problema sa bolestima u gajenju na otvorenom polju.
Na primeru poljoprivrednog gazdinstva Branislava Đurđevića pokazaćemo osnovne elemente koji podrazumevaju robnu proizvodnju paprike za poznatog kupca. Najvažnije karakteristike su:
KVANTITET, KVALITET i KONTINUITET odnosno 3K
Obim proizvodnje mora da obezbedi reprezentativne količine sa nižim troškovima proizvodnje i cenoam koštanja. Ukoliko pojedinačna proizvodnja nije velika, onda zajedničko organizavanje većeg broja proizvođača da rade isti hibrid i po istoj tehnologiji gajenja predstavlja osnovni preduslov uspešne i dugoročne proizvodnje.
Kvalitet podrazumeva ujednačenost oblika i veličine, sve osobine tržišnosti, boja, sjaj, miris, ukus, osobine dobrog čuvanja u transportu i prodaji. U kvalitet se ubraja i ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST, odnosno certifikovana proizvodnja GLOBAL GAP EURO GAP ili HACCAP. Opasne materije, koli bakterije, teški metali, rezidui pesticida, sadržaj nitrata i nitrita i sl. Ne smeju se nalaziti u plodovima. Veliki je broj kontrolnih tačaka sa velikim rizikom u pogledu kontaminacije proizvoda, o čemu treba širiti svest kod individualnih proizvođača ili kod grupa, udružanja, klastera, zadruga i drugih načina organizovanja.
Za kontinualno snabdevanje tržišta i unapred poznatih kupaca, te poštovanje ugovornih obaveza, neophodno je imati sigurnu proizvodnju, sa pouzdanim i adaptibilnim hibridima, visoke otpornosti na greške u proizvodnji, promenu uslova i na najvažnije patogene.
U proizvodnj na zemlji jako je značajna kontrola zemljišnih patogena u prvom redu zelenog uvenuća, bakterijskih oboljenja, ali i štetočina, u prvom redu tripsa.Osim dezinfekcije Basamid granulatom, dobre rezultate dobili smo primenom korisnih mikroorganizama Trichograma harziana.
U proizvodnji na supstratima mnogo je lakše obezbediti dobre fitosanitarne uslove, i u ranoj proizvodnji obezbediti veću energetsku efikasnost u gajenju sa grejanjem
Dobre sorte i hibridi odlikuju se visokim prinosom, dobrim kvalitetom,visokom adptbilnošću ali i poželjnm karakteristikama, krupnoća, oblik, boja, sjaj
Za celogodišnju proizvodnju neophodno je vođenje paprike na 2 stabla i redovno pinciranje. Minimalna visina objekata zaštićenog prostora treba da je 3,5-4 m. Gustina useva treba da je 4 biljke po kvadratu.
U manjimm objektima, gde se paprika relativno kasno rasađuje nakon skidanje folije ssa ranog kupusa, špalirni sistem gajenja paprike je prihvatljiviji a gustina može da bude i nešto veća.
U Leskovačkoj kotlini se mnogo više gaji paprika u tipu bele šilje, gde je mlečno zelenkasta boja vrlo poželjna karakterstika.
U našoj zemlji ali i kod velikih semenskih kuća u Holandiji mnogo se radi na selekciji paprike u svim tipovima, a neki od hibrida imaju i zvučna srpska ženska imena MILICA.
Navalim i druga sela Stajkovce i Krajince mogu proizvoditi papriku za nemačko tržište, ali je neophodna standardizacija gajenih hibrida NEMESIS, kontrolisana profesionalna proizvodnja rasada, precizna ishrana i navodnjavanje, kao i integralna zaštita useva paprike. Pakovanje mora da podrazumeva PE posude i mrežicu ili mase 0,5 kg, ili kartonsku kutiju mase 14 kg.
Tradicionalna proizvodnja ljute paprike može se organizovati i u prvoj i u drugoj setvi. Grejanje ima visoku profitabilnost posebno u ovom tipu paprike.
Primena malč folije ima veliki značaj u pogledu ranostasnosti i profitabilnosti. Naša ispitivanja pokazuju velike prednosti crne malč folije i proizvodnje na visokim gredicama- lejama u pogledu ranostasnosti, ukupnog prinosa, profitabilnosti, ali i zdravstvenog stanja useva i konačnog proizvoda paprike.
Za izvoz u Sloveniju paprika se pakuje u kartonske parafinisane kutije dimenzija 30 x 50 cm, ili u drvene gajbice 60 x 40 cm visine 20 cm, pogodne za pakovanje na euro paletu. Za udaljen transport papriku treba 10 časova rashladiti na temperaturu nižu od 8 stepeni celzijusa.

 

KRASTAVAC

 

U Srbiji i u leskovačkom regionu dominantan tip u proizvodnji krastvca je crni ili američki tip salatara, za razliku od Makedonije i Bugarske gde se gaji uglavnom dugi i kratki staklenički krastavac za izvoz na tržište evropske unije, a salatar samo za izvoz u Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. U organskoj proizvodnji u Evropi je hit dugi bradavičasti salatar izvanrednog ukusa i otpornosti na bolesti.
Za ranu proizvodnju krastavca je neophodan snažan, dobro okaljen rasad, koji se nakon nicanja u kontejnerima, pikira u saksije veličine 10 cm.
Zemljište se đubri u jesen sa zgorelim stajnjakom u količini do 100 t/ha. Kao zamena su pogodna i granulisana vodorastvorljiva đubriva sa huminskim kiselinama. Primenjuju se neposredno pred sadnju u količini 10 kg/ar i unose zajedno sa TRIFENDEROM 5 kg/ha freziranjem.
U inicijalnim fazama se krastavac malo zaliva i dosta greje. Neophodno je imati na dvoredu 3  creva za grejanje, jedno na sredini u zemljištu ispod malč PE folije, a duga dva pored redova na foliji za grejanje prizemnog sloja vazduha.
Neki hibridi kao Ekron dobro zameću i plodonose i na niskim noćnim temperaturama. Grejanje vazduha plinskim termogenima pomaže smanjenju relativne vlažnosti vazduha 85%, sprečavanju prevlaživanja biljaka, manjoj opasnosti od bolesti, ali i boljem zametanju i obilnijem plodonošenju krastvca zbog pojačane emisije ugljendioksida, koji pojačava i šprodužuje fotosintezu.
Krastavac se gaji na glavno stablo, uz kanap, u gustini 2,5-3 biljke u zavisnosti od bujnosti hibrida.
Krastavac se obilnije navodnjava i počinje sa jakom ishranom pred početak berbe.
Ostavljanje prvog izdanka i skraćivanje na 3 lista i 2 ploda pomaže da usev ima kraće internodije i obilnije zameće, ali u isto vreme podrazumeva precizniju ishranu i navodnjavanje.
U sunčanom danu tokom plodonošenja usev se navodnjava i prihranjuje 2 -3 puta, isključivo u prepodnevnim časovima, nakon što se skine jutarnja rosa. Do gorčine dolazi usled stresa, zalivanja hladnom vodom, ali i zbog uvenuća u zemljištu. Zato je plodored i primena mikrobioloških preparata veoma značajna. U iste svrhe se koriste i đubriva sa fosfitnom formom fosfora, ali i aminokiseline. U ranijim fenofazama i pri hladnijem vremenu sa manje sunca, uvenuće se ne uočava lako, ali je pojava Didimele i kasnije Sclerotiniae siguran znak da uvenuće predstavlja problem biljkama za normalno usvajanje vode i mineralnih materija.
Nakon što se glavno stablo prevede preko noseće žice, započinje zakidanje starijih listova u osnovi stabla i jače prihranjivanje azotom radi forsiranja bočnih zaperaka.
Gajenje krastvca na susptraima omogućuje kontinuirano smenjavanje useva na istoj površini čak 2-3 puta tokom sezone ih postizanje kontinuiranog snabdevanja tržišta.
Analizom kretanja cena na tržištu poslednjih godina uočava se deficit u ponudi tokom jula i prve polovine avgusta, kada se hibridi otporni na bolesti i i na visoke temperature gaje na špaliru ispod mreža za zasenu i daju vrlo veliki prinos.
Krastavac je izuzetno osetljiv na zemljišne štetočine – nematode. Uspešno se može kalemiti, ali je činjenica da uobičajene podloge za lubencu u tipu lagenarije nisu najotpornije na nematode, ali jesu na fuzariozno i verticiliozno uvenuće.

 

PARADAJZ


Paradajz je glavni povrtarski usev u Leskovačkoj kotlini i za njegovo gajenje postoje izvanredni zemljišni i klimatski uslovi. Leskovački povrtari u saradnji sa preduzećem Zeleni hit treba da dođu do jedinstvenih rešenja u odabiru tehnologije, kako bi se naročito u ranoj i kasnoj prozvodnji, van glavne sezone obezbedila kontinuirana ponuda krupnog mesnatog paradajza za domaće tržište, a u glavnoj letnjoj sezoni nakon  Makedonije i dovoljno velika ponuda za izvoz. BALKANSKI paradajz osim Bugarske i Grčke, te bivših jugoslovenskih republika veoma je tražen u Rusiji, ali za karakterističnim ukusom i mrisom žude i Evropljani, ali zauzvrat traže apsolutnu zdravstvenu bezbednost proizvoda.
Zbog česte hiperprodukcije, velikog variranja cena tokom sezone, ali i u nizu godina, proizvodnja paradajza je profitabilna samo ako imate stalno dobar prinos i kvalitet u toku većeg dela godine, kao i godinu za godinom.
Paradajz se uspešno gaji i na zemljištu u ograničenom plodoredu, ali i na supstratima. Krupni mesnati hibridi mnogo bolji ukus imaju pri gajenju na zemljištu.
Sve ove hibride delimo na ekstra krupne, nešto mekše konzistencije sa domaćim ukusom i na čvrste hibride namenjene za hipermarkete i za izvoz.
Među ovim hibridima se svojim kvalitetom i visokim briksom 7,5 posebno izdvaja hibrid ASTRAION, koji se sa podjednakim uspehom gaji i u prvoj i u drugoj setvi. Im vrlo ujednačene krupne, dobro obojene plodove visoko sjaja i jako dobrog ukusa. Jako dobro uspeva u leskovačkoj kotlini  i vrlo je verovatno da se sa proizvođačima i distributerima prodaja semena i rasada ograniči ugovorima samo na leskovac i nataj način zaštiti leskovački brend.
Za razliku od visokih hibrida koji se gaje na jedno sablo i svi se zaperci pinciraju – uklanjaju, poluvisoki hibridi se gaje na 2 stabla i oni su u manjim tunelskim objektima zaštičenog prostora dominatni u leskovačkom kraju. Berba je ograničena i tada u kratkom vremenskom periodu zbog velike ponude na tržištu naglo pada cena, koja se kasnije sporo obnavlja.
Zato je celogodišnja proizvodnja sa osnovnom namenom izvoza od polovije juna do polovine okrobra dobra strategija budućeg razvoja.
Buran je još jedan dobar hibrid za te namene, bilo da se gaji na organskim supstratima ili na zemlji. Za njegovo celogodišnje gajenje sa spuštanjem glavnog stabla na kanapu, neophodni su objekti velike zapremine, sa duplom naduvanom folijom, specijalnih osobina, sa bočnim otvaranjem i automatikom, i sa visinom od 5,5m i poprečnom gredom na visini od najmanje 2,5 m.
Primer ZZ Zelena bašta iz Saraoraca gde su se 5 povrtarskih porodica udružile i napravile kompleks od 2 hektara vrlo je pozitivan primer, koji treba slediti. Rano pristizanje na rod i celogodišnja proizvodnja s pretpostavke koje će proizvođačima povrća u Leskovcu doneti bolju budućnost.
Rasad paradajza mora biti kalemljen na otporne podloge, kako bi osim otpornosti ima i veliku usisnu moć. Može se gajiti na jedno ili 2 stavla u V sistemu.
Vrlo važan segment u tehnologiji gajenja paradajza je ishrana. pH zemljišta kraj Morave, kao i njegov lagan mehanički sastav, dobra propusnost odgovaraju idealno za paradajz. Moderan koncept đubrenje obuhvata unošenje granulisanih žubriva u osnovnoj obradi, u predstvenoj pripremi zemljšta za rasađivanje, i u prihranjivanju, ali je danas veoma značajna ishrana kristalnim đubrivima visokog kvaliteta putem sistema kap po kap. Kada dođe do određenih deficita u usvajanju pojedinih makro i mikroelemenata, ili kada su usevi povrća u stanju stresa uslovljenim klimom ili bolestima, onda i folijarna ishrana tretiranjem preko lista ima veliki značaj.
Za dobar kvalite, čvrstinu, dobru obojenost i ukus paradajza mora da se ravnomerno i izbalansirano obavlja ishrana svim makro i mikroelemntima, da bi se uporastu plodova i zrenju pojačala ishrana kalijum nitratom i kalcijum nitratom. Ukoliko se jako đubri usev paradajza azotnim hranivima onda će plodovi biti vodenasti i meki, a usev dosta osetljiv na bolesti.
Navodnjavanje useva povrća još uvek se u inicijalnim fazama porasta praktikuje gravitacionim putem brazdama. Većina kasnije nakon prijema rasada, a mnogi odmah nakon postavljanja malč folije i rasađivanja povrća koriste sistem kap po kap. U salati, ali i u održavanju relativne vlažnosti vazduha u usevu paprike koristi se i orošavanje mikrorasprskivačima.
Za kvalitetan paradajz i zdravstveno bezbedan proizvod neophodno je koristiti košnice sa bumbarima umesto oplodnje hormonima. I mehanički način oplodnje otresanjem i zujalicma je bolji od primene hormona. Činjenica je da hormoni daju krupan plod, ali lagan i vodenast. Kada se pogreši u dozi pojavljuju se nepravilni plodovi ili neravnomerno zrenje.
Paradajz se u leskovačkoj kotlini gaji se i na otvorenom polju, a sve veći broj proizođača koristi kvalitetne UV stabilne mreže sa 30% zasene za zaštitu od sunca i grada.
Kombinacijom gajenja paradajza na 2 grane, celogodišnjeg gajena u visokim plastenicima na jedno stablo i gajenja na otvorenom i u drugoj setvi može se postići velika i konstantna proizvodnja paradajza za izvoz.

Čitanja: 6076
Dodaj komentar

Agropress
agropress_logo
PREPORUČUJEMO:
Agropress
NAJNOVIJE:
« Prethodna
Sledea »
Agropress
PREPORUUJEMO:Partner

 
Agropress
Kupi fotografiju
Agropress
FOTOGRAFIJA DANA

Preduzetnice u agrobiznisu

Preduzetnice u agrobiznisu
opširnije »

Agropress
Izdvajamo video zapis
Video Agrobiznis i obnovljivi izvori energije

Agropress
NAJČITANIJE
 • Održana konferencija „Srpska poljoprivreda nakon poplava“

 • Kalemljenje voćaka na zrelo i prekalemljivanje voćaka

 • U susret Slavama - Dekoracija slavske trpeze

 • Kako do savrsenog travnjaka?

 • Paprika - Capsicum annuum

 • Agropress
  POČASNI ČLANOVI
  Agropress
  MEJLING LISTA
  Agropress
  VREMENSKA PROGNOZA
  Agropress
  AGROPRESS FACEBOOK
  Agropress na Facebook-u
  Agropress

  www.konji.rs