Ilustracija: Plaštične pregrade umesto keksa Ilustracija: Plaštične pregrade umesto keksa

NOVA OBMANA POTROŠAČA SOKO ŠTARKA: Plastika umesto napolitanki! Истакнут

Аутор  avg 15, 2020

Neviđena prevara! Umesto štarkovih rum napolitanki dobijete parče plastike. A sve pod pokrićem redizajniranja pakovanja. Inače, ovom triku u poslednje vreme pribegavaju mnogi proizvođači konditorskih proizvoda koji redizajniranjem pakovanja smanjuju gramažu proizvoda. Istini za volju umanje i cenu, ali minimalno, a kupac ni ne zna šta je u ambalaži dok je ne otvori, a tada je već kasno. Osim toga, nepotrebnim dodavanjem plastike gomila se plastična ambalaža što šteti životnoj okolini i u suprotnosti je sa aktuelnim apelima zaštite životne sredine.

Nezadovoljni potrošači
Sve se počelo kada se našoj redakciji javio nezadovoljan potrošač N. P. iz Aranđelovca koji već godinama kupuje štarkove Rum napolitanke. Seo je da se zasladi i kada je otvorio pakovanje imao je šta da vidi.
- Između keksa ubačen je plastični deo koga ranije nije bilo. Veličina pakovanja ostala je ista, ali su novim dizajnom dodate su plastične pregrade koje menjaju prostor koji je ranije popunjavao keks. Okrenem ambalažu kad na deklaraciji piše da umesto nekadašnjih 180 grama pakovanje sada teži 135 grama, znači čitavih 45 grama manje u odnosu na ranije pakovanje – požalio se naš čitalac iz Aranđelovca.
Cena ovog novog pakovanja je 79,99 dinara u jednoj aranđelovačkoj prodavnici, znači 14 dinara jeftinije od ranije cene od 93, 99 za 180 grama. Faktički to je 10 posto jeftiniji proizvod koji je količinski smanjen za 35 grama i to zajedno sa dodatim plastičnim pregradama u novom pakovanju. Smanjenjem cene potrošač stiče utisak da su napolitanke pojeftinile, iako su zapravo poskupele jer dobiješ manju količinu proizvoda.
Ubrzo se ispostavilo da nisu samo napolitanke sa rumom dobile plastiku. Isto su prošle i napolitanke sa ukusom bananice i kokosom. Da sve bude još zbunjujuće za kupce na zvaničnom sajtu Soko Štarka i dalje se reklamiraju samo rum napolitanke od 180 grama, iako u hrvatskoj Atlantik grupi koja je vlasnik Štarka tvrde drugačije. Naime, u odgovoru na naša pitanja da li su obavestili potrošače o redizajniranom pakovanje i manje proizvoda iz Atlantik grupe poručuju da su imali reklamnu kampanju na svojim platformama tokom maja i juna.
Međutim, koliko god smo se trudili da na društvenim mrežama nađemo ovu kampanju nismo uspeli. Čak štaviše, na zvaničnim stranicama Štarka na Fejbuku i Instagramu nema ni N od napolitanki. Ni slike, ni video zapisa, ništa. Ima raznih čokoladnih delikatesa od pralina do bombonjera i čokolada, ali napolitanki bilo koje vrste, a posebno rum napolitanki NEMA.

Šta kažu pravnici?
U pokušaju da razrešimo ovu zavrzlamu kontaktirali smo diplomiranog pravnika Branka Antića koji nam je u podužem pismo objasnio slovo zakona o ovoj tematici. On ističe da se proizvođač poslužio marketinškim trikom i ne menjajući vizualni identitet kutije, smanjio neto količinu proizvoda sa 180 grama na 135 grama.
- Ovakav potez proizvođača nesumnjivo može da dovede prosečnog kupca u zabludu. Proizvođač se poslužio marketinškim trikom tako što je zadržao isto pakovanje proizvoda dok je smanjio njegovu neto količinu. Na taj način, već naviknuti kupci i dalje veruju da kupuju isti proizvod ne proveravajući svaki put oznaku količine na pakovanju i njegove specifikacije – rekao je Antić.
On ističe da ovakvi potezi proizvođača nisu retkost i da se time koriste mnoge svetske kompanije u cilju podizanja profita.
- Posmatrano sa pravnog aspekta mogu se braniti stavovi koji idu u korist obmanutih kupaca, ali ne treba zanemariti i stavove koji idu u korist proizvođača, a na koje bi u svakom konkretnom slučaju poslednju reč dao sud. Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) članom 19. stavom 1. tačka 2. propisano je da se pod obmanjujućom poslovnom praksom smatra poslovna praksa trgovca kojom navodi ili preti da navede potrošača da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo, tako što mu daje netačna obaveštenja. Obmana je čak i kada su obaveštenja koja daje tačna (proizvođač je promenio utisnutu oznaku količine sa 180 grama na 135 grama) ali kako je kutija vizuelno ostala nepromenjena stvorio kod potrošača pogrešan opšti utisak da je u pitanju isti proizvod, čime je prosečni potrošač je doveden u zabludu u pogledu količine proizvoda – objašnjava Antić i ističe:
- Zakon o zaštiti potrošača članom 160. stav 1. tačka 9. propisuje novčanu kaznu u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara za prekršaj u slučaju obmane potrošača iz pomenutog člana 19.
Prema članu 160. stav 2. za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara. Istovremeno, uz kaznu pravnom licu se može odrediti zaštitna mera i to zabrana vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude.
Međutim, u pravu ništa nije crno i belo, pa Antić naglašava da proizvođač po važećim zakonima nije u obavezi da veličina pakovanja bude u srazmeri sa količinom proizvoda koji je sadržan u istom. Postoje određena odstupanja i prema zakonu proizvođač je dužan da ispoštuje gramažu koja piše na pakovanju, da to piše jasno i nedvosmisleno na samom pakovanju i na taj način obavesti potrošača.
U svakom slučaju, prema preporuci Antića, potrošači mogu da kontaktiraju tržišnu inspekciju i obaveste je ukoliko smatraju da su obmanuti.

Kršenje etičkog kodeksa
Kako za Agrobiznis magazin objašnjava predsednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije Petar Bogosavljević po zakonu i etičkom kodeksu trgovaca i proizvođača ovo ne bi smelo da se desi.
- Proizvođač je zloupotrebio redizajn pakovanja kako bi smanjio masu proizvoda i na taj način je faktički povećao cenu, iako se na prvi pogled čini da je cena umanjena. Prema Zakonu o zaštiti potrošača savezi i regionalni centri za zaštitu kupaca imaju zakonsko pravo da povedu sudski spor protiv proizvođača. To što je pakovanje spolja gledano ostalo, a redizajnirana je unutrašnjost po Zakonu o zaštiti potrošača je obmanjivanje kupaca što nije dozvoljeno – objašnjava Bogosavljević.
On upozorava da se proizvođači služe raznim trikovima kako bi obmanuli kupce, a da pri tome izbegnu zakonske posledice.
- Oni računaju na to da će retko koji potrošač ili čak i organizacija pokrenuti sudski postupak zbog ovoga, iako pravno gledano za to postoji osnova. Nije u pitanju samo šteta koja se nanosi pojedinom potrošaču, već treba kolektivno zaštiti kupce od ovakvih obmana. To što je na pakovanju napisali manju gramažu samo donekle skida odgovornost sa proizvođača koji je bio dužan da na samom pakovanju istakne promenu i smanjenje proizvoda unutar ambalaže.
I navodna reklamna kampanja na društvenim mrežama je, po mišljenju Bogosavljevića, takođe je dovođenje kupaca u zabludu.
- I to je obmana, jer 90 posto potrošača ne koristi internet za takvu vrstu informacija i velika je verovatnoća da to neće ni videti. Osim toga, zar oni zaista misle da ljudi nemaju preča posla nego da na internetu proveravaju ko je od proizvođača šta uradio i promenio, to mora da se naglasi na samoj ambalaži kako bi kupcu bilo jasno kad uzme proizvod u ruke da je promenjena i smanjena količina proizvoda. Problem je što se ovakve stvari tolerišu, posebno kada su veliki proizvođači u pitanju kao što je Štark. Ovde pre svega mislim na nadležna ministarstva i inspekcije, koje ne bi trebalo da gledaju kroz prste na ovakvu vrstu obmane kupaca – naglašava Bogosavljević.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, sa aspekta zaštite potrošača rekli su nam da Zakon o zaštiti potrošačapropisuje predugovorno obaveštavanje potrošača- trgovac je dužan da između ostalog obavesti potrošača o osnovnim obeležjima robe, da mu obezbedi robu u tačnoj meri ili količini u skladu sa istaknutom na samom proizvodu. "Zakonom o trgovini propisano je da roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži: podatke o nazivu I vrsti robe, tipu I modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe. Pravilnikom
o deklarisanju, označavanju I reklamiranju hrane, bliže se propisuju uslovi za deklarisanje, označavanje I reklamiranje hrane, koji izmeđuostalog propisuje praksu poštenog informisanja. Pružanje informacija o hrani, vrši se na način kojim se ne obmanjuje krajnji potrošač, a naročito u pogledu karakterističnih osobina hrane, a posebno njene prirode, identiteta, svojstava, sastava, količine I trajnosti. Informacije o hrani treba da budu tačne, jasne
I lako razumljive potrošaču. Navedeni Pravilnik je donet na osnovu zakona o bezbednosti hrane I nadzor nad primenom istog vrši Ministarstvo poljoprivrede I zaštitte životne sredine" navodi se u odgovoru koji nam svakako nije pojasnio konkretan slučaj proizvođača SOKO ŠTARK.
Međutim, reagovalo je ministarstvo poljoprivrede u čijoj nadležnosti su propisi o deklarisanju proizvoda. Naime, rum napolitanke se na prednjoj strani ambalaže reklamiraju kao postan proizvod, dok poleđini na deklaraciji piše da napolitanke mogu sadržati tragove mleka, što je u suprotnosti.
- Zabranjeno je svim proizvođačima da na ovaj način dovode u zabludu potrošače. Za Štark je potvrđeno Rešenje o izmeni
deklaracije po ovom pitanju i drugostepeni postupci su u toku. Poljoprivredna inspekcija nije povlačila proizvode iz prometa, već je globalno rešavala ovakvu pojavu, tako da je ovakve proizvode u prometu moguće zateći do isteka roka trajanja – kažu u ministarstvu poljoprivrede.
U ovom ministarstvu ističu da ne postoji obaveza da nakon redizajna proizvoda, proizvođači obaveštavaju potrošače o istom, već je potrebno da se svi proizvodi deklarišu u skladu sa propisima, tako da postupak protiv Štarka neće biti pokrenut, osim ukoliko se gramaža ne slaže sa deklarisanom.
Šta kažu u Štarku?
U hrvatskoj Atlantik grupi koja je vlasnik Štarka od 2010. godine kažu da osluškuje potrebe svojih potrošača i prate trendove na tržištu. Shodno tome u martu je urađen redizajn Napolitanki sa ukusima Bananica, Rum i Kokos.
- Smanjenjem gramature proizvoda, umanjili smo i proizvođačku cenu, da bi cenovno bili dostupniji. Da je nova cena Napolitanki adekvatna smanjenoj gramaturi, možete da se uverite u našim maloprodajnim objektima „Ja Volim Štark“ –tvrde u Atlantik grupi i ističu da su tokom maja i juna emitovali kampanju na digitalnim platformama Instagram i Fejasbuk kako bi obavestili potrošače o promeni ambalaže.
Kako pomenutu kampanju nismo našli na njihovim zvaničnim stranicama, zatražili smo da nam pošalju linkove, ali je usledio odgovor da su već rekli sve što su imali odgovarajući na pitanja na naš prethodni mejla.
Na pitanje kako je moguće da na rum napolitankama piše da je postan proizvod, dok na deklaraciji stoji da sadrži tragove mleka, u Atlantik grupi su objasnili šta to znači.
- To ne znači da naši proizvodi po sastavu sadrže mleko, već upućuje na činjenicu da se proizvode u istoj fabrici u kojoj se prave i proizvodi sa mlekom. Informacija o sadržaju potencijalnih alergena, na osnovu korišćenja istog prostora i postrojenja gde se proizvode i proizvodi koji sadrže te
elemente, je obavezan način deklarisanja usklađen sa evropskim standardima. Tako ćete na našoj deklaraciji, osim potpune informacije, relevantne za potrošače i njihove potrebe, kako po sastavu, tako i prema energetskim i nutritivnim vrednostima naših proizvoda, naći i podatke o potencijalnim alergenima, jer je ta informacija jako bitna za sve one koji su životno ugroženi mlekom ili nekim drugim alergenom. Podaci o mogućem prisustvu čestica alergena, koliko god to bilo samo u tragovima, štite zdravlje potrošača. Dakle, posni proizvodi Atlantic Štarka u svom sastavu nemaju mleko, i prave se po istoj recepturi koja garantuje da su posni i da ih možete konzumirati u vreme posta – navode iz hrvatske kompanije.

Izvor: Agrobiznis magazin 

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Септембар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30