U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od 816 tona robe.               

Najviše se trgovalo: kupusom (179 t), crnim lukom (116 t), pomorandžom (103 t), šargarepom (90 t), jabukom (80 t), krompirom (57 t) i prazilukom (20 t).

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: crnog luka (113 t → 116) i praziluka (19 t → 20 t), dok je promet: kupusa (223 t → 179 t), pomorandže (125 t → 103 t), šargarepe (106 t → 90 t), jabuke (117 t → 80 t) i krompira (59 t → 57 t) bio manji.

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 35 din; prethodne nedelje 20 - 45 din.

kupus                          25 - 30 din.

crni luk                        15 - 25 din.

šargarepa                   15 - 35 din.

pečurke šampinjoni    80 - 90 din. (pakovanje)

jabuka                         35 - 60 din.

pomorandža               45 - 90 din; prethodne nedelje 70 - 120 din.

banana                       100 - 140 din.

limun                          90 - 110 din.

Za sve informacije građani mogu da se obrate Info centru Veletržnice Beograd

BLAGI PORAST PROMETA VOĆA I POVRĆA

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od 902 tone robe.

Najviše se trgovalo: kupusom (223 t), pomorandžom (125 t), jabukom (117 t), crnim lukom (113 t), šargarepom (106 t), krompirom (59 t) i banana (22 t).

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (78 t → 223 t), pomorandže (89 t → 125 t), jabuke (47 t → 117 t), crnog luka (49 t → 113), šargarepe (66 t → 106 t), krompira (35 t → 59 t) i banane (13 t → 22 t).

 

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 45 din.

kupus                          22 - 30 din.

crni luk                        15 - 25 din.

šargarepa                   15 - 35 din.

pečurke šampinjoni    80 - 90 din. (pakovanje)

jabuka                         25 - 60 din.

pomorandža               70 - 120 din.

banana                       100 - 140 din.

limun                          90 - 110 din.

POMORANDŽA NA PRVOM MESTU PO OBIMU TRGOVANJA

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od 452 tone robe.

Najviše se trgovalo: pomorandžom (89 t), kupusom (78 t), šargarepom (66 t), crnim lukom (49 t), jabukom (47 t) i krompirom (35 t).

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: pomorandže (69 t → 89 t), dok je promet: kupusa (152 t → 78 t), šargarepe (103 t → 66 t), crnog luka (67 t → 49 t), jabuke (73 t → 47 t) i krompira (45 t → 35 t) bio manji.

Cene (po kilogramu):

- krompir 20 - 40 din.
- kupus 22 - 30 din.
- crni luk 15 - 25 din.
- šargarepa 15 - 35 din.
- pečurke šampinjoni 80 - 90 din. (pakovanje)
- jabuka 25 - 65 din.
- pomorandža 70 - 120 din.
- banana 100 - 140 din.
- limun 90 - 100 din.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od 652 tone robe.

               

Najviše se trgovalo: kupusom (152 t), šargarepom (103 t), jabukom (73 t), pomorandžom (69 t), crnim lukom (67 t) i krompirom (45 t).

 

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (145 t → 152 t) i šargarepe (87 t → 103 t), dok je promet: jabuke (83 t → 73 t), pomorandže (98 t → 69 t), crnog luka (83 t → 67 t) i krompira (52 t → 45 t) bio manji.

 

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 40 din.

kupus                          22 - 30 din.

crni luk                        15 - 25 din.

šargarepa                   15 - 35 din.

pečurke šampinjoni    80 - 90 din. (pakovanje)

jabuka                         25 - 65 din.

pomorandža               70 - 120 din.

banana                       100 - 140 din.

limun                          90 - 100 din.

 

 

U PRETHODNOJ NEDELJI NAJVEĆI PROMET KUPUSA I POMORANDŽE

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od 726 tona robe.

Najviše se trgovalo:

kupusom (151 t),

pomorandžom (151 t),

jabukom (97 t),

šargarepom (94 t),

crnim lukom (76 t),

krompirom (40 t) i

prazilukom (24 t).

 

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt:

kupusa (134 t → 151 t),

pomorandže (85 t → 151 t) i

jabuke (91 t → 97 t),

dok je promet:

šargarepe (110 t → 94 t),

crnog luka (104 t → 76 t),

krompira (42 t → 40 t) i

praziluka (26 t → 24 t) bio manji.

 

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 40 din.

kupus                          22 - 30 din.

crni luk                        15 - 25 din.

praziluk                       50 - 60 din.

šargarepa                   15 - 35 din.

pečurke šampinjoni    80 - 90 din. (pakovanje)

jabuka                         20 - 65 din.

pomorandža               40 - 120 din.

banana                       100 - 130 din.

limun                          60 - 120 din.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 675 tona robe.

               

Najviše se trgovalo: kupusom (142 t), šargarepom (97 t), crnim lukom (93 t), jabukom (71 t), pomorandžom (67 t) i krompirom (65 t).

 

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (92 t → 142 t), crnog luka (64 t → 93 t) jabuke (62 t → 71 t), pomorandže (43 t → 67 t) i krompira (48 t → 65 t), dok je promet: šargarepe (107 t → 97 t) bio manji.

 

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 40 din.

kupus                          22 - 30 din.

crni luk                        15 - 25 din.

šargarepa                   15 - 35 din.

pečurke šampinjoni    80 - 90 din. (pakovanje)

jabuka                        25 - 65 din.

pomorandža               40 - 120 din.

banana                       80 - 110 din.

limun                          60 - 120 din.

 

Za sve informacije građani mogu da se obrate Info centru Veletržnice Beograd na broj telefona 011/381-81-12.

 

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 2.598 tona robe. Najviše se trgovalo: lubenicom (320 t), paradajzom (310 t), crnim lukom (171 t), šargarepom (151 t), paprikom (140 t), dinjom (122 t), jabukom (122 t), krastavcem (120 t), krompirom (104 t), kupusom (88 t), grožđem (84 t), breskvom (82 t), tikvicom (72 t) i šljivom (38 t). U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: crnog lika (126 t → 171 t), šargarepe (123 t → 151 t), krompira (102 t → 104 t), i jabuke (94 t → 123 t). Cene (po kilogramu): krompir 20 - 40 din. kupus 30 - 35 din. crni luk 15 - 25 din. šargarepa 15 - 35 din. tikvica 30 - 35 din. paradajz 15 - 40 din. krastavac 15 - 45 din. paprika 20 - 60 din. pečurke šampinjoni 70 - 80 din. (pakovanje) jabuka 20 - 50 din. breskva 30 - 80 din. šljiva 30 - 50 din. grožđe 80 - 100 din; prošle nedelje 90 - 110 din. lubenica 18 - 22 din. dinja 25 - 35 din. banana 120 - 140 din. limun 150 - 200 din.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 2.355 tona robe.

               

Najviše se trgovalo: kupusom (657 t), krompirom (291 t), jabukom (252 t), paradajzom (204 t), crnim lukom (169 t), tikvicom (138 t), krastavcem (125 t), šargarepom (123 t), trešnjom (70 t), pomorandžom (55 t), paprikom (52 t), jagodom (45 t), spanaćem (22 t) i bananom (20 t).

 

 

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (70 t → 657 t), krompira (268 t → 291 t), jabuke (247 t → 252 t), paradajza (124 t → 204 t), crnog luka (143 t → 169 t), tikvice (69 t → 138 t), šargarepe (118 t → 123 t), trešnje (39 t → 70 t), pomorandže (45 t → 55 t), paprike (17 t → 52 t), jagode (38 t → 45 t) i banane (19 t → 20 t), dok je promet: krastavca (150 t → 125 t) i spanaća (33 t → 22 t) bio manji.

 

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 30 din.

mladi krompir              30 - 40 din.

kupus                          15 - 20 din.

crni luk                        15 - 20 din.

mladi crni luk               40 - 50 din.

šargarepa                   15 - 60 din.

spanać                        40 - 50 din.

tikvica                         15 - 30 din; prošle nedelje 40 - 50 din.

paradajz                     70 - 140 din.

krastavac                    30 - 50 din.

paprika                       120 - 170 din.

pečurke šampinjoni    70 - 80 din. (pakovanje)

jabuka                        15 - 60 din.

jagoda                        80 - 130 din; prošle nedelje 120 - 200 din.

trešnja                        80 - 150 din.

pomorandža               50 - 110 din.

banana                       120 - 140 din.

limun                            120 - 150 din.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 1.272 tone robe. Najviše se trgovalo: kupusom (309 t), jabukom (248 t), šargarepom (137 t), mandarinom (110 t), grožđem (59 t), crnim lukom (51 t), paradajzom (47 t), pomorandžom (47 t), krompirom (39 t), bundevom (28 t), paprikom (26 t), prazilukom (23 t), cveklom (21 t) i bananom (20 t). U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (278 t → 309 t), jabuke (185 t → 248 t), mandarine (57 t → 110 t), paradajza (41 t → 47 t), pomorandže (23 t → 47 t), krompira (38 t → 39 t), bundeve (21 t → 28 t), praziluka (21 t → 23 t) i cvekle (16 t → 21 t), dok je promet: šargarepe (172 t → 137 t), grožđa (104 t → 59 t), crnog luka (62 t → 59 t), paprike (40 t → 26 t) i banane (28 t → 20 t) bio manji. U prethodnoj nedelji zabeležen je dva puta veći promet pomorandži i mandarina, dok je promet grožđa duplo manji u odnosu na prethodni period. Cene (po kilogramu): krompir 20 - 30 din. kupus 15 - 20 din; prethodne nedelje 20 - 25 din. crni luk 17 - 25 din. šargarepa 20 - 40 din. paradajz 30 - 80 din. paprika 50 - 150 din. praziluk 40 - 50 din. cvekla 25 - 30 din. bundeva 25 - 30 din. pečurke šampinjoni 70 - 80 din. (pakovanje) grožđe 60 - 80 din. jabuka 20 - 65 din. pomorandža 50 - 120 din; prethodne nedelje 80 - 180 din. mandarina 70 - 100 din. banana 100 - 130 din. limun 50 - 150 din.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 1.227 tona robe. Najviše se trgovalo: kupusom (278 t), jabukom (185 t), šargarepom (172 t), grožđem (104 t), crnim lukom (62 t), mandarinom (57 t), paradajzom (41 t), paprikom (40 t), krompirom (38 t), bananom (28 t), pomorandžom (23 t), bundevom (21 t) i prazilukom (21 t). U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: šargarepe (125 t → 172 t), crnog luka (36 t → 62 t), mandarine (54 t → 57 t), pomorandže (8 t → 23 t) i praziluka (20 t → 21 t), dok je promet: kupusa (366 t → 278 t), jabuke (195 t → 185 t), grožđa (121 t → 104 t), paradajza (83 t → 41 t), paprike (60 t → 40 t), krompira (88 t → 38 t), banane (29 t → 28 t) i bundeve (23 t → 21 t) bio manji. U prethodnoj nedelji zabeležen je tri puta veći promet pomorandži i dva puta veći promet crnog luka, dok je promet paradajza i krompira duplo manji u odnosu na prethodni period. Cene (po kilogramu): krompir 20 - 35 din. kupus 20 - 25 din. crni luk 17 - 25 din. šargarepa 20 - 40 din. paradajz 30 - 80 din. paprika 50 - 150 din. praziluk 40 - 50 din. bundeva 25 - 30 din. pečurke šampinjoni 70 - 80 din. (pakovanje) grožđe 40 - 80 din. jabuka 20 - 65 din. pomorandža 80 - 180 din. mandarina 70 - 100 din. banana 100 - 130 din. limun 50 - 150 din.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Март 2018 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31