Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije. Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 metra.

U vezi sa pomenutim treba izbegavati vlažne i močvarne terene, kao i mesta gde obližnja izvorišta mogu da ugrozavaju podlogu. Ukoliko nije moguće da se izbegnu takvi uslovi, terene treba najpre drenirati, što znači potpuno osušiti, a po potrebi nasuti odgovarajućim materijalom.

Poželjno je da izabrano zemljište bude krupno – zrnaste forme, ali nikako čisti pesak, a treba izbegavati i šljunak ukoliko je podloga isključivo od ovog materijala. Šumska zemljišta, kao i ona u kotlinama i blizinama reka takođe treba izbegavati, jer su nepovoljna za izgradnju staja. Prema standardima odabrana lokacija za podizanje staja trebalo bi da bude uzdignuta iznad okoline, sa blagim nagibom terena od 4%. Ovakvim izborom se izbegava mogućnost plavljenja i vlaženja staja, ukoliko postoji opasnost iz okoline. Zidovi staja podignutih na uzdignutom terenu su suvlji, a funkcionisanje kanalizacije znatno olakšano. Jedan od bitnih uslova je svakako i blizina vode za potrebe uzgojnih životinja, koja mora biti hemijski i bakteriološki ispravna. Mora se raspolagati dovoljnim količinama vode za napajanje životinja, kao i za proizvodne i higijenske potrebe, naročito kada su u pitanju objekti za muzne krave. Pored izbora mesta, za stvaranje povoljnih mikroklimatskih uslova u stajama od velikog značaja je pravac njenog postavljanja, odnosno pravac frontalne duže osovine staje ili pročelja. Staja treba da bude postavljena tako da se što manje nekontrolisano rashlađuje, odnosno njeni duži zidovi treba da budu što manje izloženi stalnim vetrovima. Položaj staje mora da bude takav da omogući u što većoj meri delovanje direktnih sunčevih zraka. Jedno od bitnih načela prilikom izgradnje staje je duža osovina bude postavljena paralelno sa pravcem vetrova karakterističnih za dato klimatsko područje.

U našim uslovima treba težiti da objekti imaju severoistočni – jugozapadni smer.

Izvor:https://domacinskakuca.rs/2020/06/18/stocarstvo/ovo-trebate-znati-pre-nego-sto-krenete-sa-izgradnjom/

Veliki broj istraživanja je potvrdio da su muve najčešći prenosioci raznih bolesti opasnih kako po zdravlje ljudi tako i životinja. Nekontrolisan broj muva na gazdinstvu, posebno u štali, može umanjiti kod velikih i malih preživara mlečnost i do 50 %. Gubici uzrokovani muvama ( smanjena mlečnost, dobijeni proizvodi slabijeg kvaliteta i stalni stres životinja) su veoma veliki i mere se
milijardama evra.
Muve prezimljavaju kao jajašca ili larve a veoma retko kao odrasli insekti. Muve počinju da se razvijaju veoma rano na početku proleća sa porastom dnevnih temperatura. To je ujedno i poslednji trenutak kada treba početi sa suzbijanjem muva. Veća pojava muva u štali je znak da je sa suzbijanjem muva kasno s obzirom da se očekuje veliko razmnožavanje. To je veliki stres za životinje i ujedno znak za ljude da se mora obratiti pažnja na zdravstveno stanje životinja da ne bi došlo do pojave raznih bolesti ( mastitis, keratitis, grinje, bruceloza, infekcije izazvane E.koli idr.). Životni ciklus muve je veoma kratak, od 14 do 18 dana. Za to vreme muva položi oko 1000 jajašaca. Razvojni ciklus muve je uslovljen spoljnom temperaturom.

Što je toplije to je razvoj brži. Pri temperaturi od 16 ° C, potrebno je oko 44 dana a pri temperaturi od 35° C razvoj je svega 7 dana. Kada su temperature u toku godine visoke može se očekivati i do 10 generacija muva. Ženke polažu jaja u balegu, prostirku, gomile stajnjaka, poljske nužnike i na mestima gde ima organskih otpadaka. Kao prevencija je neophodno stajnjak sa deponija izneti na njive. Da bi se uspešno sprečila pojava velikog broja muva, neophodno je maksimalno smanjiti vlagu u samoj štali. Dobro je omogućiti ulet lastavica u štalu.

Ako se životinje gaje na dubokoj prostirci ( koze, ovce) kokoške bi dobro došle jer se hrane larvama muva i ostacima hrane.
Držanje svinja zajedno sa drugim životinjama ( ovce, krave) nije poželjno iz razloga velike koncentracije amonijaka u mokraći. Za prostirku ne koristiti trulo lišće, slamu ili seno nego isključivo suvu i zdravu prostirku. Pri čišćenju štale detaljno očistiti slabo pristupačna mesta i što pre odložiti na mesta predviđena za čuvanje stajnjaka. Od velike je koristi dobro pokrivanje plastičnim folijama ili ceradom.

Suzbijanje muva može da se obavlja na dva načina, konvencionalno upotrebom hemijskih sredstava. Pri suzbijanju muva na ovaj način uništavaju se odrasle jedinke kojih je oko 15 % dok je 85% nevidljivo – u obliku jajašaca, larve i lutke, tako da se u ovoj činjenici krije osnovni problem. Takođe je u primeni ekološko suzbijanje koje se zasniva na upotrebi raznih insekata ( ose) i razne viseće zamke.

Izvor:https://domacinskakuca.rs/2020/04/14/stocarstvo/kao-spreciti-ulazak-muva-u-stale/

Drugog dana sajma imali smo priliku da čujemo prof. dr Branu Radenković - Damnjanović, profesor Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, koja je govorila o higijeni farme kao preduslovu za bezbednost hrane.

Ovom prilikom, gospođa Brana je istakla da je glavni preduslov za kvalitetna grla stoke dobra higijena, dobri uslovi držanja grla, kvalitetna ishrana i genetski potencijal. Higijena štale predstavlja polaznu osnovu za uspešan uzgoj stoke, odnosno, osiguranje zdravog i produktivnog stada.

Objekat za držanje životinja mora da bude čist, osvetljen i da je ventilacija adekvatna. Higijena farme je na dnevnom nivou, kada se čišćenje objekta obavlja dva puta dnevno, ujutru i uveče. Od posebnog značaja je higijena objekta kada se grla useljavaju, gde se obično prave velike greške, pre svega u živinarskoj proizvodnji.

Postoje tri metode održavanje higijene kod životinja, a to su timarenje, kupanje i šišanje.

Svako ko se bavi stočarstvom, mora da obavlja temeljno čišćenje štale jednom godišnje, kako bi se odstranili štetni mikroorganizmi koji izazivaju zaraze i upalna oboljenja kod životinja, jer kada do zaraze dođe, čišćenje štale i uništavanje tela obolelih grla predstavlja vrlo odgovoran posao i moraju ga obavljati nadležne službe, i to je već planska dezinfekcija štale, navodi gospođa Brana. 

Čistoća štale u kombinaciji sa njenom prostranošću i prozračnošću je dobitna, jer utiče na bolji odgoj stoke, koja će u tim uslovima i uz pravilnu negu i ishranu davati više mleka i mesa koje je zdravije i dobrog kvaliteta.

Svi događaji su bili podržani od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a otvoreni za medije i posetioce Međunarodnog sajma etno hrane u Beogradu.

                                             

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Јануар 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31