Čim počne obilnije lučenje nektara, najčešće kada procvetaju voćke, sve pčelinje zajednice treba pregledati. Pregledi bi trebalo da budu što kraći, kako zbog ekonomičnosti rada tako i zbog toga da se pčele što manje uznemire. Dovoljno je videti da li ima legla i kakav je njegov kvalitet (da li je kompaktno tj. ćebasto i da li je radiličko), imaju li pčele dovoljno hrane i da li nema nekih znakova bolesti.

U toku zimskog mirovanja, dok ne počne s odgajanjem legla, pčelinja zajednjica troši relativno malo hrane. Već u februaru, nekada i ranije, pčele počinju obilnije da se hrane, obilnije hrane i maticu koja nakon kratkog vremena počinje odlaganje jaja. Svakim danom broj zaleženih ćelija se povećava. Utrošak hrane je sve veći, a zalihe manje jer se za odgoj svake larve pčele utroše jednu ćeliju meda.

U zajednici uzimljenoj s 3 – 4 kg pčela, dosta hrane, i sa drobrom maticom i dobrim uslovima zimovanja, već početkom cvetanja voćaka može da bude 3 – 4  pa čak i više okvira sa leglom. U punoj aktivnosti matica može da polaže 2 3 jajeta u minuti.

Ustanovi li se da pčele nemaju dovoljne zalihe meda (ne manje od 8 do 10 kg), bez obzira da li je počelo cvetanje voćnjaka, društva ne smeju ostati neobezbeđena medom, jer se u ovo vreme dogode padavine i zahladi po više dana pa matica prestane s polaganjem jaja, a može se dogoditi da pčele počnu izbacivati leglo, pa čak i da društvo ugine od gladi. Kada su u košnici zalihe meda manje do 8 do 10 kg, a nema unosa nektara, kod pčela se javlja ,,instinkt ekonomisanja hranom'', a gasi ,,instinkt razmnožavanja''. Kada hrane prestane da bude ili je pri kraju, sa polaganjem jaja sasvim prestaje. Pčele počinju da izbacuju najpre otvoreno a zatim i zatvoreno leglo i javlja se ,,instinkt samoodržanja'', tada se hitno mora dodati hrana.

Ukoliko je pčelinjak udaljen, najbolje je pčelama dati šećerno – mednu pogaču ili šećer u kristalu, a ako je blizu stana pčelara i vremenske prilike to dozvoljavanju, treba ih prihranjivati sirupom sa 2 – 3 decilitra svako ili svako drugo veče.

Ukoliko pčele raspolažu s dovoljnim zalihama meda, ali u toku jeseni nisu obezbeđene potrebnim zalihama cvetnog praha za rano prolećno odgajanje legla, a da bi se pčelinje zajednice blagovremeno razvile za glavnu bagremovu pašu, potrebno je bre nego što ga bude u prirodi, pčelama dati pogaču s cvetnim prahom ili njegovom zamenom.

 

AgroBiznis magazin

Ukoliko o ovim temama želite da budete redovno informisani, pretplatite se na AgroBiznis magazin. Godišnja pretplata je samo 1800,00 dinara i uključuje 12 izdanja i sve poštanske troškove. Prijavite se putem telefona 011/4052-117, 060/0712-350 ili na imejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U toku je akcija, svaki novi pretplatnik dobija poklon iznenađenja. Za više informacija o našim posebnim izdanjima PČELARSKI PODSETNIK, kao i LEKOVITO BILJE posetite www.agrobiznis.rs.

Poznato je da bez vode nema života, kao i da je voda univerzalni rastvarač. Svi oni koji su imali hemiju i biologiju u školi, ove definicije su verovatno izgovarali kao papagaji i učili ih napamet. Ali potvrda ovih činjenica može se naći na svakom koraku, pa i u jednom pčelinjem društvu. Naime, veliki broj pčela jedne zajednice zaduženo je samo da donosi vodu, i njih zovemo vodonošama.

U zimskim mesecima kada matica počne da polaže jaja, pčele manje količine vode sakupljaju sa zidova košnica. Ali sa povećanjem legla ta količina vode nije dovoljna. Zbog toga pčele moraju izlaziti napolje kako bi donele vodu, čak i na temperaturi niži od 10oC zbog čega mnoge stradaju od hladnoće. Ako to nije moguće, odnosno pčele ne mogu pronaći vodu, prestaje odgajanje legla.

Pošto je pčelama neophodan natrijum-hlorid koji u slučaju nedostatka izaziva promene u metabolizmu pčele, one počinju da ga traže bilo gde tako da mogu uneti u košnicu i med, patogene organizme. Zbog toga je dobro u vodu za pčele dodati malo soli.

Naučna istraživanja su pokazala da pčele radije posećuju pojila sa vodom gde ima 0,5 % soli nego pojila bez soli. Međutim, pčele takođe nisu želele da uzimaju vodu gde je soli bilo do 1%, što upućuje na to da koristite samo vodu sa koncentracijom soli do 0,5%. Takođe treba uzeti u obzir da veća koncentracija kuhinjske soli ima toksično dejstvo na pčele. Najbolja koncentracija, prema ruskim naučnicima, je 0,01%. Isti naučnici utvrdili su da dodavanje kuhinjske soli u sirup od 0,5% skraćuje život pčela sa 25-33 dana na svega 10-11 dana.

Pčele vodu mogu pronaći sakupljajući je kao rosu trave, u jutarnjim časovima, ali i iz bara, potoka i reka, kao i pojilišta za stoku. Posebna opasnost prilikom prikupljanja vode, za pčele predstavljaju pesticidi koji se mogu naći u kapima jutarnje rose. Takođe, sakupljanjem voda iz barica mogu se zaraziti bolestima pčela iz drugih zajednica.

Iz svih ovih razloga koje smo pomenuli, pojilima pčela treba posvetiti posebnu pažnju, naročito u onim pčelinjacima gde u blizini nema tekuće vode. U takvim slučajevima, postavlja se pojilo. Najbolje je postaviti bure iz kojeg voda kaplje na dasku sa žlebovima, s tim da se daska češće pere i dezinfikuje. Međutim, najbolje pojilo može se napraviti i od obične staklene tegle ili neke druge prikladne posude koju obesimo i prevrnemo na platno. Za veće pčelinjake potrebno je postaviti veći broj i veće posude.

Iskusni pčelari savetuju da se malom količinom meda namaže pojilica kako bi se privukle pčele, ako su pojilice udaljenije od pčelinjaka.

Pojilo od pčele treba uvek da bude čisto, obavezno ga oprati prilikom zamene vode. Ukoliko se voda pčelama daje u košnici, onda svaka košnica treba da ima svoju pojilicu. Nikada nemojte premeštati pojilicu iz zaraženog legla u druge košnice.

Pčele se mogu pojiti i tako da se voda sipa u prazno saće, ali ne veća količina jer se povećava vlažnost u košnici, a saće u kojem se nalazi voda da poplesnjivi.

Da biste pojili pčele u košnici potrebno je da vreme bude toplo, a primenjuje se i u situacijama kada je u toku tretiranje poljoprivrednih kultura hebricidima ili prilikom premeštanja na drugo mesto.

Pčelari uvek iščekuju prve izlete pčela, krajem zime i rano u proleće, da bi videli s čime raspolažu na početku sezone. Za vreme prvih proletnjih izleta, po letu pčela i njihovom ponašanju, mogu oceniti kakva je njihova pčelinja zajednica. Ako pčele brzo i živo ulaze i izlaze iz košnice i donose cvetni prah, pčelari mogu tada zaključiti da je društvo zdravo i da ima maticu. Ako pak, izvlače puno mrtvih pčela ili ako se pčele zadržavaju na poletaljci ili se tromo kreću, znak je da zajednica nije dobro zimovala. Takva društva je potrebno obeležiti i onda kada temperatura u hladu poraste do 17oC pregledati društvo.

Na početku proleća, pre nego što procvetaju voćnjaci, trebalo bi izbegavati otvaranje košnica radi pregleda jer su tada dnevne temperature vazduha nedovoljno visoke (u najvećem broju slučajeva), pa može doći do prehlade legla i uklupčavanja matice, kao i zbog nedostatka nektarne paše može doći do grabeža.

 

U ovo vreme pčele je najbolje prihraniti (ukoliko im nedostaje hrane), medno – šećernim pogačama, jer davanje sirupa nije preporučljivo zbog nedostatka pčelinje paše i može izazvati grabež.  Sirup ne treba davit takođe jer u to vreme temperatura vazduha pada nisku tako da se pčele održavaju u klubetu i sirup veoma ohladi. Kako tu tom slučaju  pčele ne deponuju u saće datu hranu desi se i da ukisne tako da je potpuno nepotrebno ovakvu hranu davatis savetuju iskusni pčelari.

Najbolje je pčelama dati pogaču spravljenu od jednog dela tečnog meda i četiri dela šećera u prahu (po težini). Med treba da bude malo zagrejan. Ne treba direktno grejati med, već treba posuda sa vodom da se zagreva do oko 50oC. Med se meša dok se ne dekristališe i zagreje toliko da se u njega može staviti prst (a da se ne opeče). Šećer u prahu treba da bude nešto topliji (držati ga u toploj prostoriji) i bez grudvica. U šećer se uspe tečan med i mesi se sve vreme dok se ne homogenizuje sa medom. Uzima se 80% šećera u prahu, 19% tečnog meda i 1% umereno tople vode (radi lakšeg mešanja). Kada je sve dobro izmešano. O smese se prave pogače veličine po želji i se potom stavljaju u najlonsku foliju.

 

 

Organizacija Evropskih farmera i zadrugara - Copa i Cogeca podržale je novu strategiju za pčele koju su usvojili članovi Evropskog parlamenta. 

U rezoluciji najznačajnijeg zakonodavnog tela EU poslanici pozivaju države članice EU da ulažu u zaštitu zdravlja pčela, borbu protiv uništavanja pčela i da daju podršku pčelarima. Cilj ove inicijative je da se obnovi populacija pčela.

Poslanici pozivaju na akcioni plan EU za borbu protiv smrtnosti pčela, programe gajenja koji povećavaju otpornost na invazivne vrste kao što je Varroa destructor i istraživanja koja razvijaju inovativne lekove za pčela i povećavaju dostupnost. Ovim aktom parlamentarci žele da osiguraju da uvoz ispunjava visoke standarde EU i da su granične inspekcije i provera jedinstvenog tržišta usklađeni a sav uvezeni med testiran, sa efikasnim laboratorijskim procedurama testiranja.

Posebno se zahteva da med i pčelinji proizvodi budu tretirani kao "osetljivi" u trgovinskim pregovorima sa zemljama koje nisu članice EU.


Pozdravljajući glavnu akciju izveštaja, generalni sekretar Copa i Cogeca, Pekka Pesonen, rekao je: "EU je drugi najveći svetski proizvođač, posle Kine. U Evropskoj Uniji radi 600 000 pčelara i proizvede se oko 250 000 tona meda svake godine. To je važan sektor za nas i to jeste dobra vest da članovi EP-a žele dugoročnu Strategiju za jačanje pčelarstva ".

 

 

Poznato je da biljke oprašuju insekti, neke druge životinje i vetar. Oko 80 odsto biljaka, oprašuju razne vrste  insekata. Među njima, najefikasniji oprašivač,  je dobro poznata  medonosna pčela - Apis mellifera. Takođe, postoje i brojne druge vrste tzv. solitarnih divljih pčela, zatim bumbari, mnogi leptiri, muve i druge vrste,  koje posećuju cvetove biljaka i vrše oprašivanje. Poslednjih nekoliko decenija,  sve je manje društava medonosne pčele, posebno posle unošenja iz Azije u Evropu  grinje - pčelinjeg krpelja,  (Varroa jacobsoni, ) koji je ubrzo potom praktično desetkovao broj pčelinjih društava. Pored toga,  ubrzana industrijalizacija što povećava aerozagađenje životne sredine, povećanje broja stanovnika i urbanih površina, intenzivna poljoprivreda, posebno zaštita poljoprovrednih useva,  od štetočina i bolesti primenom pesticida,  smanjenje prirodnih šumskih i stepskih površina,  uticali su,  a i danas utiču na smanjenje brojnosti insekata oprašivača biljaka.  Zbog smanjene brojnosti oprašivača, prinosi mnogih poljoprivrednih kultura, posebno voćaka su ispod očekivanih.

Rešenje ovog sadašnjeg problema je, pored  državne pomoći pčelarstvu u cilju povećanja broja društava medonosne pčele,  pronalaženje i  uključivanje nekih drugih insekata oprašivača, kao pomoć medonosnoj pčeli u njenoj korisnoj aktivnosti u oprašivanja biljaka. Jedno od uspešnih rešenja  je domestifikacija solitarnih pčela i njihovo unošenje u poljoprivredne useve,  u cilju povećanja broja oprašenih cvetova. U Srbiji je krajem prošlog veka intenzivno rađeno na domestifikaciji solitarnih pčela, a istraživanjima je rukovodio prof.dr Miloje Krunić,  sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rezultati ovih istraživanja su bili prvi u Evropi, naravno i na našim prostorima. Član istraživačkog tima je bio i autor ovog teksta. Jedan od   značajanijih rezultata ovih  istraživanja  je uspešna domestifikacija solitarne pčele   Osmia cornuta  za oprašivanje voćaka, te smo joj dali domaći naziv solitarna pčela voćnjaka. Napominjemo,  da ovu pčelu još nazivaju mason pčela ili pčela zidar jer od blata „zida“, gradi ćelije u gnezdu.

Levo ženka, desno je mužjak

Za razliku od medonosne pčele, koja je socijalni insekt i živi u društvima u kojima postoje:  matica (polno sposobna ženka), radilice (polno nesposobne ženke) i trutovi (polno sposobni mužjaci), pčela voćnjaka je solitana, odnosno matica je ujedno i radilica, a mužjaci, kao kod medonosne pčele, služe za oplodnju ženke.  Pčela voćnjaka se u našim uslovima javlja pred kraj zime i ranog proleća. Prvi topliji dani tokom marta, a nekada i krajem februara utiču na pojavu prvih pčela istovremeno sa pojavom prvih cvetova rano cvetajućih biljaka. To su od zeljastih biljaka jagorčevina, ljubičica, maslačak i sl, a od drvenastih vrba, badem, trnjina i dr. Najpre se pojavljuju mužjaci, a nekoliko dana i ženke.

Odmah po pojavi ženki dolazi do kopulacije, posle koje mužjaci žive još nekoliko dana i uginu. Oplođene ženke potom počinju sa osnivanjem potomstva. Svaka ženka se ponaša kao matica i kao radilica i svaka brine sama o svom potomstvu.  U tom cilju ona traži pogodno mesto, a to je neka šupljina u zidu nekog objekta, stabljika trske, napušten  hodnik u drvetu od nekog  drugog insekta,  rupa u drvetu od izvađenog većeg eksera i sl. U takvu šupljinu, na dubini  10 – 15 cm,  od ulaznog otvora ženka najpre donosi grudvice blata i od njih pravi  pregradu. Potom odlazi na obližnje cvetove biljaka sa kojih sakuplja polen i odnosi ga u šupljinu. Posle nekoliko „tovara polena“  ona na njega položi jedno jaje i ponovo od blata pravi pregradu i ceo postupak ponavlja,  sve dok ne ispuni celu šupljinu. Konačno na ulazu u hodnik pravi deblju pregradu od blata čime bolje štiti potomstvo od prirodnih neprijatelja i negativnih  vremenskih uslova. U zavisnosti od dužine tunela  ženka izgradi 6 – 10, a nekada i do 15 ćelija. 

Ćelije legla sa polenom  

U toku života jedna ženka  ispuni 3 – 4 šupljine, odnosno ostavi 20 – 30 potomaka i potom ugine. Iz jajeta se posle nekoliko dana (što zavisi od temperature) pili larva i odmah počinje da se hrani polenom. Kad potroši količinu polena koju joj je spremila ženka „majka“, larva gradi oko sebe čvrst kokon i u njemu prelazi u lutku , a posle 2 – 3 nedelje u kokonima su formirane nove jedinke pčele (ženke i mužjaci). Potomstvo ostaje u kokonima sve do pred kraj naredne zime ili ranog proleća.

Pčela voćnjaka je znatno efikasniji oprašivač voćaka od medonosne pčele.  Medonosna pčela posećuje cvetove prvenstveno radi sakupljanja nektara, a polen prikuplja povremeno i selektivno. Pčela voćnjaka takođe posećuje cvetove ali  prikuplja samo polen. Izračunato je da od  posećenih cvetova pčela voćnjaka opraši 95%, dok medonosna pčela svega 5 – 10%. Drugi vrlo značajan momenat je donji prag aktivnosti  pčela. Pčela voćnjaka je aktivna  već na +9˚C , a medonosna pčela na +13˚C.  Dakle, ako su voćke u cvetu, a temperatura je ispod +13˚C, medonosna pčela neće biti aktivna, odnosno neće oprašiti voćke. Za razliku od nje, pčela voćnjaka će u takvim uslovima biti aktivna i oprašiti voće.  Naime, često se događa da se danima u periodu cvetanja nekih voćaka održava temperatura ispod  +13˚C i tada voćari imaju znatno smanjen prinos voća. Dalje, izračunato je da je za kvalitetno oprašivanje 1 ha voćnjaka pod jabukama potrebno 3 – 5 košnica sa oko 60.000 do 100.000 radilica medonosne pčele. Istu tu površinu kvalitetno će oprašiti 300 ženki pčele voćnjaka. Naime, učinak jedne pčele voćnjaka jednak je učinku 120 medonosnih pčela. Još jedan momenat daje veliku prednost pčeli voćnjaka u odnosu na medonosnu pčelu. Aktivnost pčele voćnjaka  se poklapa sa cvetanjem voćaka. Posle prestanka cvetanja dunje (druga polovina maja) prestaje i njena aktivnost, odnosno ženke uginjavaju, a potomstvo je zaštićeno od negativnih uticaja sredine. Dakle, posle prestanka aktivnosti ženki, voćnjak je moguće prskati pesticidima, bez opasnosti po potomstvo pčele voćnjaka. Sa druge strane, medonosna pčela je aktivna tokom celog perioda vegetacije, te bi posle prestanka cvetanja voćaka košnice morale biti izmeštene iz voćnjaka.  Naravno, u poređenju sa pčelom voćnjaka, medonosna pčela ima i veliku prednost, a to je da ona pored oprašivanja,  čoveku daje dragocene druge produkte (med, mleč,  propolis, vosak, pčelinji otrov i dr).

Zaklon u voćnjaku 

Danas smo svedoci da se podižu sve veće površine pod  zasadima voćaka, a  da  je sve manje insekata oprašivača tih voćnjaka.  Zato voćari povremeno imaju znatno umanjene prinose voćnih plodova, što je najčešće posledica  ne oprašenih cvetova koji neće dati plod.  Da bi rešili ovaj problem, voćari angažuju pčelare da unesu svoje košnice u voćnjake, što pčelari ne čine uvek rado. Naime, medonosna pčela je jako osetljiva na primenu pesticida  koji se koriste za zaštitu voćaka od štetočina i bolesti. Takođe, unošenje košnica u voćnjak  i njihovo iznošenje posle precvetavanja voćaka skopčano je sa materijalnim troškovima, što se pčelarima ne isplati, a posebno što često postoji rizik od trovanja pčela i propadanja pčelinjih društava.  Zato je, po našem mišljenju, za voćare idealan oprašivač  voćaka solitarna pčela Osmia cornuta – pčela voćnjaka.  Između medonosne pčele i pčele voćnjaka nema  nikakve kompeticije. Praktično, svaka od njih obavlja svoj posao. Medonosna pčela prvenstveno posećuje cvetove u cilju sakupljanja nektara, dok pčela voćnjaka to čini zbog prikupljanja cvetnog praha (polena). Pčela voćaka prikuplja polen sa donje strane trbuha,  tako što ga zakači na fine guste čekinje, dok medonosna pčela tovar polena nosi u specijalnim udubljenjima na zadnjim nogama.

Dakle, kad pčela voćnjaka sleti na cvet,  trbuhom sa polenom, obavezno mora da dodirne tučak i opraši cvet, dok se polen kod medonosne pčele nalazi na dlačicama njenog tela i češće ne opraši nego što opraši cvet (ona cvet uglavnom posećuje zbog nektara).

        U cilju primene pčele voćnjaka za oprašivanje potrebno je uraditi sledeće:

  1. Formirati početnu, što brojniju populaciju pčele voćnjaka;
  2. Kokone sa formiranim pčelama čuvati u laboratorijskim uslovima do njihovog iznošenja u prirodu;
  3. U voćnjaku postaviti nastrešnice za niše (specijalne košnice ili snopove trske) u kojima će pčela voćnjaka osnivati potomstvo;
  4. U blizini nastrešnica napraviti površinu sa stalnim blatom, kako bi pčele mogle doći do  materijala za izgradnju gnezda (dovoljna je površina blata 1m h 1m);
  5. Sa pojavom prvih cvetova na voćkama, kokone sa pčelama treba izneti u voćnjak i ostaviti ih ispod nastrešnica u posebnim posudama;
  6. Početkom avgusta treba uneti niše sa gnezdima pčela u laboratoriju, izvaditi kokone i izvršiti njihovu dezinfekciju i dezinsekciju, odnosno odstranjivanje prirodnih neprijatelja koji su nekada dosta brojni. Kokone čuvati do sledeće sezone cvetanja voćaka.

      Kada pčela voćnjaka odabere pogodnu šupljinu za izgradnju gnezda, a to je šupljina okruglog preseka optimalnih dimenzija 6 – 10 mm, odmah počinje sa osnivanjem potomstva.  U potrazi za nektarom medonosna pčela leti od košnice na udaljenost od 3 km, a nekada i dalje. Pčela voćnjaka  odlazi od gnezda znatno kraće, svega  do 250 m. Zato se preporučuje za voćnjake na većim površinama postavljanje nastrešnica sa specijalnim košnicama ili snopovima trske na svakih 200 m udanjenosti jedna od druge.  Ispod svake nastrešnice treba postaviti 3 – 5 specijalnih košnica ili 10 snopova sa po 50 trski i uneti oko 500 kokona pčele voćnjaka iz kojih će sigurno izaći oko 300 ženki.  Za male voćnjake do 10 a u vikend naseljima dovoljna je jedna specijalna košnica ili jedan snop od 50 komada trski i oko 50 kokona pčele voćnjaka iz kojih će se razviti oko 30 ženki. U godinama kada su uslovi za aktivnost medonosne pčele nepovoljni, uz pomoć pčele voćnjaka prinosi mogu biti dvostruko, nekad i trostruko uvećani.

Okvir:

      Firma VISAN iz Beograda, Jerneja Kopitara 11080 Zemun,  raspolaže velikom količinom kokona pčele voćnjaka, kao i dovoljnim brojem specijalnih košnica ili snopova trski. Zainteresovani proizvođači voća, koji žele kvalitetno oprašivanje svojih voćnih  zasada korišćenjem pčele voćnjaka, a u cilju povećanja prinosa,  mogu se za sve dodatne informacije obratiti telefonom na broj:  011 316-11-55 i 319-24-94.

Prof. dr Ljubodrag Mihajlović

stručni konsultant DOO „ VISAN“

Radi unapređenja pčelarstva kao profesionalne delatnosti i promocije pčelarskih proizvoda sa područja Semberije, u Bijeljini je osnovano novo Pčelarsko udruženje „Bijeljina“.

Cilj novog udruženja je okupiti što više mladih ljudi i podstaći ih da se bave pčelarstvom. U Semberiji je registrovano 250 pčelara sa oko 10.000 košnica. Pored osnivačke Skupštine udruženja, održano je i predavanje o razvoju i zaštiti pčela i pripremi pčelinjih društava za proleće.

- Pčelarstvo je grana poljoprivrede koja može doneti sigurnu dobit. Od pčelarstva se ne može obogatiti, ali se može lepo živeti - kaže Đorđe Jevtić iz semberskog sela Amajlije koji je izabran za predsednika novoosnovanog udruženja.

U njegovoj porodici pčelarenje je tradicija, a sada ima stotinak košnica.

– Zbog blage klime i male zagađenosti prirodne sredine Semberija ima odlične prirodne uslove za pčelarenje. Cilj nam je da okupimo što više pčelara i da animiramo što više mlađih ljudi da se bave pčelarstvom, jer nažalost postoji praksa da se pčelarstvom bave ljudi tek kada odu u penziju. Pčelarstvo može da bude hobi, ali i izvor solidnih primanja - kaže Jevtić.

Pčelarima se preporučuje da se posvete ovoj proizvodnji, edukuju i prate najnovije dešavanja u ovoj oblasti pa je za pčelare okupljene u novom udruženju održano i predavanje o pripremama pčelinjih društava za novu prolećnu sezonu.

Predsednik Pčelarskog saveza RS Radivoje Maksimović kaže da su pripreme trebalo da počnu od zimskog perioda.

– To podrazumeva obezbeđenje dovoljne količine hrane, kvalitetne matice, da pčela nemaju bolesti. Jaka zajednica, jaka proletna paša, blaga klima, garant su dobrog prinosa - naglasio je Maksimović.

Iako se pčelarstvom bavi iz hobija, veterinar Bratislav Lukić smatra da se sa stotinjak košnica može ostvariti ozbiljan prihod ili dopuniti kućni budžet. Pčelarstvo, kaže, nije težak posao, ali ga ne treba shvatati olako.

- Semberiju treba promovisati kao značajan pčelarski kraj koji pravi velike količine meda. Primera radi, iz godine u godinu se sve više površina na ovom području zasejava uljanom repicom, koja je vrlo bitna za razvoj pčelinjih društava pred bagremovu pašu. Ovde imamo bagrem i lipu - ističe ovaj mladi pčelar.

On naglašava da je med proizveden u Semberiji odličnog kvaliteta.

– Moj šumski med je proglašen najboljim na nedavno održanom međunarodnom takmičenju u Tuzli na kojem su u konkurenciji bili i uzorci meda iz Evrope, Amerike, Švedske čak i manastira Hilandar. Uključio sam nauku, ali veliku ulogu ima i zdrava životna sredina -kaže Lukić.

Iz Udruženja pčelara „Bijeljina“ najavljuju da će pokušati da se izbore za veće podsticaje resornog ministarstva koji su danas na nivou od pet KM po košnici za registrovane pčelare, kao i da će tražiti podršku lokalne zajednice.

Istovremeno planiraju da rade na brendiranju meda sa ovih prostora i označavanju geografskog porekla meda iz Semberije kako bi se zaštitili od nelojalne konkurencije i smanjili mogućnost da se na pijacama prodaje med sumnjivog porekla.

Godišnja proizvodnja 3.000 tona

Prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede RS u Srpskoj je registrovano 2.890 pčelara, koji poseduju ukupno 156 696 pčelinjih društava. Ukupni godišnji prinosi meda u Srpskoj procenjuju se na oko 3.000 tona.

 

izvor : https://www.blic.rs/

U sredu, 24. januara 2018. godine, na Međunarodnoj zelenoj nedelji koja se održava u Berlinu od 19. do 28, održano je start ap takmičenje u vezi hrane. Izabrani preduzetnici su predstavili svoj proizvod i ideje žiriju.

 

Prvu nagradu na ovom takmičenju osvojila je onlajn kompanija iz Minhena (https://nearbees.de/). Svojim sloganom ,,Pronađite med u komšiluku’’ privlači kako kupce, tako i proizvođače. Ova firma svojim sajtom spaja proizvođače meda širom Nemačke, sa potencijalnim kupcima. I obrnuto. Na njihovom sajtu proizvođači mogu oglasiti svoj proizvod i obratiti se direktno kupcima. Kupci, sa druge strane, mogu na sajtu nearbees.de da pronađu lokalne pčelare i time podstiču njihov hobi. Preko ovog sajta je omogućena i besplatna dostava. Predstavljene su i razne zanimljive mešavine od meda, kao na primer med pomešan sa raznim cvetovima i drugih biljnih sorti, proizvode poput adekvatnih činijica za med, poklon kartice i sl.

 

Drugo mesto na ovom takmičenju dodeljeno je skupu farmi pod imenom Bickus (https://www.bickus.de/) iz severnog Hesea, u zapadno-centralnoj Nemačkoj. Ovaj lanac farmi koje obrađuju meso kokoši koje više ne ležu jaja na odgovoran i organski način, umesto da ih ostave industriji. Njihovi proizvodi su organski pileće meso, kao i, uz pomoć kuvarice Urslue Heinzelman, organski sosevi kao prilog supama, salatama itd.

 

Konačno, treće mesto, žiri je dodelio firmi Hiddenseer Kutterfisch (https://www.hiddenseer-kutterfisch.de/), udruženju ribara iz Rugena koji pecaju svojim tradicionalnim udicama i opremom i samo onu ribu koja se može preraditi i servirati, što predstavlja održivo upravljanje u ribolovnim  područjima.

U hali 2 Beogradskog sajma 3. i 4. februara 2018. godine održaće se jubilarni Deseti državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem u organizaciji SPOS-a. Ulaz za građane potrošače pčelinjih proizvoda je i dalje besplatan, kao i ulaz za članove SPOS-a (obavezno poneti ID karticu SPOS-a koja je besplatna ulaznica, ali morate biti član za 2018. godinu kako bi vam ID kartica bila aktivna), a ulaz za pčelare koji nisu u SPOS-u je 200 dinara za jedan ulazak (cena ulaznica je snižena u odnosu na prošlu godinu za čak 43%), a uvedena je i dnevna ulaznica (za tri ulaza) koja košta 500 dinara. Parking ispred sajma je besplatan (pre prelaska pruge, sa leve strane), a nakon prelaska pruge se plaća 300 dinara na dan za automobile, a 900 dinara za autobuse, dok se u krugu sajma plaća po satu. 
SPOS je obezbedio da ulaz na sajam bude besplatan za građane koji dolaze da kupuju pčelinje proizvode, u izdvojenom delu Hale 2 Beogradskog sajma.
Očekuje se još veća posećenost i značajno veći broj izlagača, jer je interesovanje za sajam očekivano veliko, nakon uspeha dosadašnjih sajmova. Prošle godine Sajam je posetilo skoro 10.000 pčelara.

Od prošle sajma, SPOS je predavanja prebacio na donji nivo hale 2, te sada više nema problema sa gužvom između štandova, usled sve većeg broja posetilaca.
Svaki izlagač opreme za pčelarstvo biće dužan da organizatoru neposredno pre početka sajma uruči povlašćeni sajamski cenovnik svih proizvoda, kao i da ga istakne na vidljivom mestu na štandu te da ga strogo poštuje. Podizanje cena tokom održavanja sajma nije dozvoljeno, a ako se dogodi, izlagač neće moći da izlaže na sajmu naredne dve godine, i biće udaljen sa sajma odmah po utvrđivanju prekršaja, isto važi i ako ne istakne cenovnik na vidnom mestu na štandu.

http://spos.info/ 

 

Progam stručnih predavanja:

 

DESETI DRŽAVNI

PČELARSKI SAJAM

SA MEĐUNARODNIM

UČEŠĆEM

Hala 2 Beogradskog sajma
3-4. februara 2018. godine

Radno vreme: 9.00-18.00 (subota), 9.00-16.00 (nedelja)

 

 

Subota, 3. februar 2018.

 

MEĐUNARODNI STRUČNI SEMINAR

“SOPSTVENIM POGONOM DO PLASMANA MEDA”

 

10.00-10.30 Ceremonija otvaranja sa kulturno-umetničkim programom

10.30-10.45 „POGON SPOS-a ZA PLASMAN MEDA KAO JEDINO PRAVO REŠENJE

Dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a

10.45-11.05 „KONKURENTNOST MEDA NA SAVREMENOM TRŽIŠTU I POVOLJNI TRENDOVI NA SVETSKOM TRŽIŠTU KOJI IDU U PRILOG GRADNJI POGONA SPOS-a

Dipl. ecc. Darko Mandić, generalni direktor inovativnog startapa „Happy honey“ doo

(Bivši direktor jedne od najvećih i najuspešnijih firmi za otkup meda u Srbiji. Aktivno se bavi inovacijama u sektorima hrane i tehnologije. Usavršavao se i vodio projekte u SAD. Promovisao je srpski med na najvećim svetskim sajmovima od Holandije do Japana. Promoter je zdravog stila života)

11.05-12.00 „NAČIN RADA KOOPERATIVE CONAPI I ŠTA ONA ZNAČI PČELARIMA

Diego Pagani, Italija, predsednik najveće italijanske nacionalne kooperative pčelara „CONAPI“

Govoriće o načinima na koje je kooperativa pomogla pčelarima da povećaju vrednost svojih proizvoda i da se uspešno bore na sve surovijem tržištu. Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, preuzeće od kooperative CONAPI sve dobre strane poslovanja primenljive u Srbiji

(Predsednik je kooperatice CONAPI (Consorzio Nazionale Apicoltori – Italijanski nacionalni konzorcijum pčelara), koji je najveća nacionalna kooperativa pčelara u Italiji i jedna od najvažnijih u Evropi. Rođen je 1973. godine, pčelari od 1996. godine, danas gaji pčele u oko 1000 košnica.

CONAPI danas u svom članstvu ima 248 individualnih ili kolektivnih biznisa, sa preko 600 pčelara koji gaje preko 88.000 košnica širom Italije, koje proizvedu svake godine oko 2.500 tona meda.

CONAPI se nalazi u Monterenziu, u provinciji Bolonja. Ova kooperativa omogućila je svojim članovima da izgrade efikasniji biznis, te su u stanju da se bore na tržištu, povećavajući vrednost svojih proizvoda.

CONAPI je kompletan lanac snabdevanja medom. Obuhvata aktivnosti od proizvodnje na pčelinjaku, do marketinga i prodaje krajnjeg proizvoda.

CONAPI bira samo one pčelare za svoje članove koji koriste tradicionalne, konsolidovane metode, koji posvećuju veliku pažnju zdravlju pčela, koji su odgovorni u proizvodnji i skladištenju svojih proizvoda i garantuju apsolutni kvalitet. Članovi moraju biti posvećeni stvaranju visokokvalitetnih proizvoda, kreiranih u skladu sa strogim specifikacijama navedenim u „Internim pravilima“ na koje su pristali kada su se pridružili kooperativi, to je nešto slično „Dobroj pčelarskoj praksi“ koju je ustanovio SPOS)

12.00-12.50 „KVALITET MEDA, AUTENTIČNOST, PROPISI, OČEKIVANJA, METODE ANALIZE I OTKRIVANJA FALSIFIKATA“

Dr. Kurt-Peter Raezke, Ritterhude, Nemačka, Viši tehnički direktor za bezbednost hrane i inovacije laboratorije EUROFINS

(Rođen je 1958. godine, hemičar je sa velikim iskustvom u razvoju laboratorijskih metoda analize hrane, pre svega autentičnosti meda i otkrivanja ostataka veterinarskih lekova u medu. U februarau 1997. osnovao je čuvenu laboratoriju APPLICA (kasnije INTERTEK, od 2008) u Bremenu, koja je nakon uspešnog uvođenja metoda za utvrđivanje veterinarskih lekova u medu postala jedna od vodećih laboratorija za kompletnu analizu meda u svetu. Od 2012. postaje generalni direktor laboratorije INTERTEK. Od 2017. se pridružuje laboratoriji EUROFINS, gde postaje Viši tehnički direktor za bezbednost hrane i inovacije)

 

 

MEĐUNARODNI STRUČNI SEMINAR

“ZNANJEM DO MEDA”

 

13.00-14.30 „SAVREMENO SUZBIJANJE VAROE U ŠVEDSKOJ

Preben Kristiansen, Tjällmo, Švedska, pčelar i savetodavac za zdravlje pčela

(Rodom iz Danske, živi u Švedskoj. Počeo je da pčelari u Danskoj 1984. godine. Proveo je dosta vremena u mnogim zemljama sveta vezano za pčelarstvo. Tokom 1991. godine završio je pčelarski tehnički kurs u Kanadi. Nakon toga se zaposlio kao savetodavac za pčelarstvo u Danskoj. Januara 1994. godine prelazi u Norvešku da radi kao savetodavac za suzbijanje varoe i drugih pčelinjih bolesti u Pčelarskom savezu Norveške. Tokom rada u Norveškoj započeo je saradnju sa naučno-istraživačkim timom Poljoprivrednog univerziteta Švedske, i 1997. prelazi u Švedsku da radi kao savetodavac za pčelinje zdravlje u Pčelarskom savezu Švedske. Zajedno sa profesorom Ingemarom Friesom (SPOS ga je dovodio kao predavača u Srbiju novembra 2008. godine) napisao je knjigu o bolestima pčela. Važan deo njegovog posla je rada sa pčelarima na terenu i širenje pčelarskog znanja. Učestvovao je u radu Evropske radne grupe za integralno suzbijanje varoe. Član je Međunarodne organizacije za istraživanje pčela COLOSS. Zajedno sa suprugom, poseduju malu kompaniju APINORDICA, koja se takođe bavi obukom pčelara i razvojnim projektima u pčelarstvu)

14.30-16.00 „SAVREMENO SUZBIJANJE VAROE U VELIKOJ BRITANIJI

Norman Carreck, Brighton, Velika Britanija, Univerzitet Sussex, Laboratorija za pčelarstvo i socijalne insekte

(Završio je Poljoprivredni fakultet na Univerzitetu Nottingham. Pčele gaji od svoje 15. godine. Od 1991. do 2006. godine bio je odgovoran za 80 pčelinjih društava uključenih u brojne naučne eksperimente vezane za bolesti pčela, njihovu biologiju i oprašivanje. Nakon toga bavio se aspektima uzgoja pčela i njihovog higijenskog ponašanja. Poslednjih godina, on i Francis Ratnieks, radili su zajedno na efektima pesticida na pčele.

Vođa je uredničkog tima čuvenog naučnog časopisa „Journal of Apicultural Research“, koji izdaje IBRA (Međunarodna organizacija za istraživanje pčela).

Član je Kraljevskog entomološkog društva od 2004. godine, a Biološkog društva od 2011. godine. Član je Komiteta za životnu sredinu Pčelarskog saveza Velike Britanije. Član je Izvršnog odbora Međunarodne organizacije za istraživanje pčela COLOSS)

16.00-17.00 „SUZBIJANJE BOLESTI PČELA U ŠVEDSKOJ, SA OSVRTOM NA NOZEMOZU I AMERIČKU KUGU

Preben Kristiansen, Tjällmo, Švedska, pčelar i savetodavac za zdravlje pčela

17.00-18.00 „TEHNIKA PČELARENJA U SKANDINAVIJI

Preben Kristiansen, Tjällmo, Švedska, pčelar i savetodavac za zdravlje pčela

 

 

Nedelja, 4. februar 2018. godine

PREDSTAVLjANjE INOVACIJA

Nedelja, 4. februar 2018. godine, 11.00 sati 

 

 

11.00-12.30 Predstavljanje svih prijavljenih inovacija u sali za predavanja – takmičarski deo

(Glavni kriterijumi za ocenjivanje inovacija biće: 1. Jednostavnost primene u praksi; 2. Unapređenje ekonomičnosti pčelarenja inovacijom)

Sve prijave slati na mejl predsednika Komisije za ocenjivanje inovacija, Dejana Miloševića iz Požarevca (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), ili poštom na njegovu adresu: selo Drmno, 12208 Kostolac, najkasnije do 10. januara 2018. godine. Kontakt telefon: 063/221–501. Prijava inovacije treba da sadrži kratak tehnički opis, fotografije ili video snimak. Sve inovacije doneti na sajam najkasnije u nedelju 4. februara 2018. godine do 9 sati. 

Inovacije koje se prijavljuju za takmičarski deo, mogu se izlagati na Sajmu bez nadoknade (isključivo bez prodaje), ali sa prethodnom prijavom na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., radi određivanja mesta izlaganja (inovatori sami obezbeđuju štand ne veći od jednog kvadratnog metra, ili izlažu bez štanda). Svi izlagači se brinu o svojim eksponatima od otvaranja do zatvaranja sajma.

 

 

PROGLAŠENjE NAJBOLjIH INOVACIJA

Nedelja, 4. februar 2018. godine, 13.00 sati 

 

 

13.00-13.30 Dodela pehara SPOS-a pobednicima takmičenja (za prvo, drugo i treće mesto)

            Najbolji inovator dobija i besplatni štand na Pčelarskom sajmu u Celju u Sloveniji marta 2019. godine.

 

 

NE ZABORAVITE SVOJU IDENTIFIKACIONU

KARTICU SPOS-a, JER SA NjOM NA X DRŽAVNI

PČELARSKI SAJAM ULAZITE BESPLATNO (ZA OSTALE

JE ULAZNICA 200 DINARA PO JEDNOM ULASKU U HALU

 

Januar je mesec u kome obično matica ponovo pronese, posle duže pauze, u početku jako malo, a kasnije sve više i više. Bez obzira što je u januaru prosečno najniža temperatura u odnosu na celu godinu (on je obično i najhladniji mesec u godini) potrošnja hrane je i dalje minimalna dok ne krene leglo. Kada leglo krene, temperatura u klubetu počinje da raste, baš kao i potrošnja hrane. Tada bi trebalo obavezno utopliti odozgo preko mreže na zbegu sa novinama u više slojeva. Dobro je poznato da smo mi pčelari podeljeni po pitanju davanja pogača i njihovog broja, kao i po pitanju termina kada treba dati prvu pogaču. Ja ću napisati kako radim na svom pčelinjaku. Prvu pogaču dajem oko pravoslavnog Božića, a naredne približno u razmaku od mesec dana. Receptura je većini pčelara već poznata: na jedan kilogram šećera dodati 2 dl vode i 1 ml 80%-ne sirćetne kiseline (esencije). Kuvati u šerpi koja je za 50% veća od zapremine pogača dok ne provri i stvori se bela pena koju treba skinuti. Zatim kuvati još oko 30 minuta na tihoj vatri uz povremeno mešanje. Posle toga skinuti sa vatre i staviti u drugi veći sud sa protočnom hladnom vodom, da se pogača ohiadi na 40 °C do 50 °C (da može u njoj da se drži prst). Pogača je još tečna, ali već prelazi u belu boju zbog kristalizacije. Sipati u PVC kese od jednog do tri kilograma, zavisno od željene veličine pogače, pa poređati po betonu da se ohlade. Kada se ohlade, spakovati i dati pčelama. Ono što mi pčelari još možemo u ovom periodu da uradimo jeste popravka, farbanje delova košnica, čišćenje i dezinfekcija istih. Ramove treba pripremiti (kupiti ili napraviti), zakovati, ožičiti i staviti voštane osnove da bi spremno dočekali prvi veći unos polena. Januar treba iskoristiti i da napravimo plan rada sa rokovima i datumima izvođenja određenih operacija na pčelinjaku. Pored toga, treba ponovo pročitati pčelarsku literaturu (knjige i časopis Pčelar) da bi se podsetili nekih bitnih stvari koje smo u međuvremenu možda i zaboravili, a vrlo su bitne za uspešno pčelarenje.

Malo je siromašnijh mesta od Ljubinja, a skromnijih i vrednijih ljudi od tri i po hiljade onih koji i danas žive na pola puta od Mostara do Trebinja. Kako je privreda davno izdahnula, svi su se prebacili na poljoprivredu. Prosečan Ljubinjac kad nije na njivi, bavi se odbojkom ili uzgaja pčele, to su glavne priče ovog kraja. Propast privrednih subjekata posle rata naterala je ljude da se bave poljoprivredom, piše Klix.ba. Načelnik opštine Darko Krunić nam se pohvalio kako od 1.500 poljoprivrednih parcela na području opštine, obrađuje se 1.490. Deset preostalih miruju silom prilika zbog spornih imovinsko pravnih odnosa. Takav procenat obrađenosti zemljišta ne može se susresti nigde drugo u BiH. Malo kriza, a malo marljivost ljudi.

Posebno je razvijeno pčelarstvo. Veliki broj stanovnika uzgaja pčele, načelnik opštine, njegov zamenik, predsednik odbojkaškog kluba, baš svi... Kažu i da danas u Ljubinju ima dva puta više košnica nego stanovnika.
Stanovnika je pre bilo oko pet hiljada, sada je tri i po, a košnica ima sedam hiljada. Raspitali smo se pa saznali da jedna košnica za solidne godine može dati dvadesetak kilograma meda, a da se odlični ljubinjski med prodaje po dvadesetak maraka. Računica nije loša. Nekad se najviše sadio duvan, danas je to rizičan posao, a uvek je bio mukotrpan. Nešto ima voćarstva, uspeva odličan crveni i beli luk ili saransak kako kažu u Hercegovini. Jedna od retkih firmi iz Ljubinja od belog luka pravi posebne marinade i izvozi u svet.

 

Dragiša Sikimić, urednik portala Moja Hercegovina, kaže kako je ovo jedno od retkih mesta u kojima nema javnog sektora, odnosno on je potpuno zanemariv.

- Ljudi se bave poljoprivredom, malo stočarstvom, zarađuju novac svojim rukama, bore se. Ovde nema ni nacionalnizma, nisu ljudi opterećeni time. Ljudi su skromni, nema ni partitokratije, jer partije nemaju gde ljude zaposliti. Trebinje je potpuno druga priče jer je sve zarobljeno u javnom sektoru - kaže Sikimić.

Negativne stvari koje se mogu navesti o Ljubinju kreću od infrastrukture. Sedamdesetih se gradio put između Ljubinja i Stoca kojoj nedostaje metar širine. Važan putni pravac koji povezuje dve najvažnije hercegovačke sredine, Mostar i Trebinje, na ovoj deonici širok je samo pet metara, iako je standard uvek bio bar šest. Nikom ni danas nije jasno zbog čega je to tako, ali se niko nije setio da od tih godina do danas utroši marku da put modernizuje. Druga i još teža istina porazna za Ljubinje je činjenica da je to valjda jedina opština u BiH koja nema izvor pitke vode na svojoj teritoriji. Problem je rešen sa izvorišta u Berkovićima, ali tako je voda preskupa, a nedovoljno je ima za veći razvoj mesta, posebno potrebe neke potencijalne industrije.
Problem s odlaskom stanovništa pristan je svugde u Hercegovini, a u Ljubinju je on posebno bolan. Bolne su i posledice toga, posebno kad su izražene plastičnim primerima, kao što je onaj da već godinu i po u Ljubinje ne dolaze novine. Jedini kiosk je zatvoren, tako za kupiti dnevnu ili sedmičnu štampu morate otići do Stoca ili Trebinja.

Odbojka je glavna priča u Ljubinju

Ljubinjska odbojka je svetska priča, mnogo veća i važnija od malog mesta za kojeg ljudi čuju tek leti kad ga opkole strašni požari pa se silom prilika probije u medije. Ljubinjski odbojkaši su u sedamdesetak godina tradicije stvorili brojne uspehe, igrali i prvu ligu bivše BiH, a s ponosom ističu činjenicu da kad bi u jednu selekciju okupili sve svoje odbojkaše da bi uvek imali kvalitet za bar četvrtfinale Evropskog prvenstva. Nadprosečna visina ljudi iz ovog dinarskog kraja, činjenica da je to postao jedini sport u mestu i pravilo da u Hercegovini nema sredine, il' si katastrofa il' najbolji.

Ljubinje je pravi dokaz da svako naše mesto u sebi nosi posebnu lepotu, a da nju osetite kad dođete i provedete dan u razgovoru s njegovim ljudima. Ljubinje je po mnogo čemu teška i tužna hercegovačka priča, ali vednost njegovih ljudi daje nadu da će doći do nekog preokreta i mesto početi sijati odbojkaškim sjajem.

 

Izvori: 

https://www.klix.ba/ 

https://www.blic.rs/ 

Foto: http://agrobiznis.rs/ 

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Март 2018 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31