Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će direktor kineske Agencije za bezbednost hrane 22. aprila boraviti u Beogradu i da očekuje da tada bude popisan memorandum Srbije i Kine o bezbednosti hrane, što je osnov za početak izvoza mesa na kinesko tržište. On je za izdanje "Politike" od srede rekao da Srbija ima tri sertifikovana objekta za proizvodnju junećeg i jagnjećeg mesa za Kinu i da kompanije "Đurđević", "Neoplanta" i "Juhor" čekaju zvaničnu objavu kineske Agencije za bezbednost hrane. "U međuvremenu dogovoreno je da saradnja bude proširena na izvoz mlečnih proizvoda i nekoliko naših kompanija je zainteresovano za taj posao. U nekim delovima kineski propisi o bezbednosti hrane su stroži nego domaći", rekao je ministar. Izvor:N1

Istakao je da su deo Radne grupe proivođači i otkupljivači malina, Insistut za voćarstvo, kao i da je tu pomoć Ministarstva trgovine i Uprave carine.

"Hoćemo sveobuhvatno da sagledamo sve probleme", napomenuo je Nedimović.

Smatra da iako je cena najbitnija, prvenstveno treba doprineti poboljšanju kvaliteta proizvodnje.

"Imamo mnogo problema, da poboljšamo kvalitet proizvodnje kako bismo bili konkurentniji, da razvijamo nova tržišta gde možemo da izvozimo", kaže Nedimović.

Naveo je da je srpska malina dominantna u kvalitetu na svetskom tržištu, ali da je neophodno raditi razvijanju skladišnih kapaciteta.

"Potrebno da razvijemo kapacitet skladišne prirode, da svu malinu koju orkupimo možemo da smrznemo", ukazao je ministar.

Tvrdi da priča da je stao izvoz maline ne stoji.

"Izvezemo svakog meseca od 6 do 6,5 tona, tako da priča da je izvoz stao ne stoji", istakao je Nedimović.

Govoreći o podsticajima za mlade poljoprivrednike, ministar je rekao da da je to jedna od najvažnijih tema za srpski agrar kako bi se mladi uključili u proizvodnju.

"Da afirmišemo voćarstvo, povrtarstvo, govedarstvo, da mladi sebe daju", naveo je Nedimović.

Istakao je da za sredstva mogu da se prijave svi mladi do 40 godina, kao i da ne moraju imati registrovano poljoprivredno gazdinstvo na početku procesa.

Ministar naglašava da će se posebno obratiti pažnja na nerazvijena područja, kao i će postupak dobijanja sredstava biti potpuno transparentan.

"U prvim danima aprila će biti raspisan konkurs i imaće rok od 30 dana da podnesu svoje aplikacije", zaključio je Nedimović

http://www.rts.rs

SNIMAK MOŽETE POGLEDATI NA LINKU: https://www.facebook.com/agrobiznismagazinsrbija/ 

U naredne dve nedelje očekujem da se raspiše konkurs, prvi ovakve prirode u Ministarstvu. Moći će da se prijave svi mladi ljudi, dakle do 40 godina starosti koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Uz redovne uslove koji važe za sve korisnike subvencija, biće potrebno i da popune obrazac koji je vrlo jednostavan i gde će, između ostalog, ukratko opisati svoj plan za koji traže finansijsku podršku. Ukoliko se odobre sredstva, mladi poljoprivrednici će moći unapred da dobiju do 75% predviđenih sredstava za ulaganje ili maksimalno 1.200.000 dinara po korisniku. Želim da naglasim i da će u slučaju da je nosilac gazdinstva pripadnica lepšeg pola, na samom konkursu imati i određenu bodovnu prednost. Na taj način želimo da posebno podržimo ostanak mladih žena na selu, jer smo svesni da bez žene nema jakog domaćinstva, niti jakog sela.

Na sastanku ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislava Nedimovića sa proizvođačima i otkupljivačima maline danas, 15. marta 2017. godine dogovoreno je da se formira radna grupa u cilju pronalaženja dugoročnih rešenja za pitanja proizvodnje i plasmana tog voća. Glavni zadatak Radne grupe je da se napravi strategija koja bi dala odgovore na svaki scenario koji se može dogoditi u budućnosti. U tom smislu, razgovaralo se o Strategiji upravljanja tržištem, prodajom i izvozom maline, ali i dobitima i rizicima svih činilaca u sektoru malinarstva. Takođe, jedan od zadataka je i da se utvrde tačne količine malina kako u delu zasada, godišnjeg roda, tako i u pogledu eventualnih zaliha. Prioritet Radne grupe je i rešavanje pitanja sadnog materijala radi podizanja kvaliteta, kao i prevencije od norovirusa koji je prepreka nesmetanom izvozu i dugoročnom pozicioniranju na međunarodnom tržištu. Na sastanku, kome su prisustvovali i predstavnici pomenutih ministarstava i Instituta, je dogovoreno i da se učine dodatni napori na otvaranju novih tržišta gde bi se plasirale kako zalihe, tako i dodatne količine malina pristiglih usled uvećanja površina pod zasadima maline i drugog bobičastog voća. Radna grupa, čiji se osnivanje očekuje u najskorijem vremenu, će činiti predstavnici proizvođača, otkupljivača, Instituta za voćarstvo iz Čačka, kao i ministarstava poljoprivrede, trgovine, privrede i finansija (u delu Uprave carina).

SRPSKI poljoprivrednici će sledeće godine prvi put dobiti pristup sredstvima od 175 miliona evra koja su obezbeđena u pretpristupnim fondovima EU za ruralni razvoj. Prvi konkurs za novac iz IPARD fondova trebalo bi da bude raspisan polovinom 2017.To je, obrazlažući pred narodnim poslanicima predložene izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i propisa o subvencijama u ovoj oblasti, najavio resorni ministar Branislav Nedimović. Usvajanjem ovih propisa biće otklonjena jedna od prepreka koje su stajale pred srpskim poljoprivrednicima kada je reč o korišćenju evropskih fondova. Druga je, prema Nedimovićevim rečima, to što Uprava za agrarna plaćanja nije imala akreditaciju: - Da bi je dobila, bilo je potrebno zaposliti još 92 ljudi. Do sada je u radni odnos primljeno njih 42, a uskoro će još 50. Izmene i dopune zakona predviđaju i proceduru za konkurisanje i za žalbe kod evropskih fondova, a uvodi se i kontrola projekata "na licu mesta". Uvodi se i sistem računovodstvenih podataka, što bi poljoprivrednim gazdinstvima trebalo da omogući da ostvare neke beneficije, a ustanovljavaju se i "alati za identifikaciju parcela kako bi se utvrdilo šta se koristi za poljoprivrednu proizvodnju". ODVODNjAVANjE IZMENAMA zakona o vodama, odgovornost za obračunavanje naknade za odvodnjavanje prenosi se sa poreske uprave na nadležna vodoprivredna preduzeća. - Bilo bi dobro kada bi ova oblast mogla da se pravednije uredi i naša namera je da radimo na tome - rekao je Nedimović.

Pred poslanicima Skupštine Srbije uskoro će se, po hitnom postupku, naći predlozi izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju da bi naredne godine poljoprivrednici dobijali veće podsticaje, pre svega u stočarstvu, ali i u drugim poljoprivrednim delatnostima.

Naime, usvajanjem izmena i dopuna Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, između ostalog, stvoriće se uslovi za usmeravanje podsticaja u oblasti direktnih plaćanja za stočarsku proizvodnju na širi krug korisnika, s obzirom na to da predloženi akt uključuje nove kategorije korisnika kroz izmenu postojećih šema podrške u okviru direktnih plaćanja i uspostavljanje novih, i to podsticaja u stočarskoj proizvodnji, odnosno za krave za uzgoj teladi za tov. Od naredne godine podsticaji će se davati za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, krave za uzgoj teladi za tov, krave dojilje, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarce, priplodne krmače i neraste, tov junadi, tov jagnjadi i tov svinja. Tu su i košnice pčela, kao i roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice šarana i pastrmke i proizvodnja konzumne ribe.

Izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju su nužne da bi se ispoštovala pravila i rokovi postavljeni sporazumom koji je Srbija potpisala s Evropskom komisijom u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć. Sticanjem statusa kandidata 2012. godine, Srbija je dobila mogućnost da koristi komponente IPA fondova namenjene poljoprivredi i ruralnom razvoju, pri čemu je nužni uslov akreditovanje decentralizovanog sistema upravljanja, a deo operativne strukture tog sistema čini Uprava za agrarna plaćanja. Da bi se uredila procedura rada te uprave, neophodno je izmeniti postojeći zakon da procedure njenog rada ne bi bile u suprotonosti s njim. Zapravo se predloženim izmenama uređuje postupak rada Uprave u pogledu dodeljivanja novca iz IPARD fondova.

Tek kada se izmeni postojeći zakon, Uprava za agrarna plaćanja moći će da radi nesmetano i blagovremeno, što je osnovni preduslov za korišćenje IPARD fondova. Pošto će korišćenje tih para našim poljoprivrednicima biti omogućeno od naredne godine, potrebno je što pre izmeniti postojeći Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju jer će u suprotnom taj novac i dalje biti nedostupan.

Lj. Malešević

Najveća korist za poljoprivrednike

Od izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojima se stvaraju pravne osnove za sprovođenje IPARD programa, najveću korist će imati srpski poljoprivrednici, koji će moći da koriste novac za razvoj. No, za primenu tog zakona potrebna su i buyetska sredstva koja se moraju obezbediti za kofinansiranje projekata iz IPARD programa.

 

dnevnik.rs

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će agrarni budžet biti pravljen po danskim uzorima i principima na kojima je u Srbiji sproveden projekat Friuts and Berriess - povećanje konkurentnosti kroz investicije u opremu. Od 8,5 miliona evra, koliko su od danske Vlade dobili oni koji učestvuju u proizvodnji i obradi bobičastog voća, Vlada je učestvovala sa tri, a posle dve godine rezultati se vide u povećanju izvoza i većem broju radnih mesta. Dragan Andrejić bavio se isključivo proizvodnjom voćnog sadnog materijala, a sada u zadruzi sa još devet poljoprivrednika iz Žitorađe radi na dva hektara sa zasadima jagoda. Ovde sam video sebe da će biti bolje, da će biti više prihoda ako počnemo da radimo sa jagodom. Nas dest smo se organizovali, otvorili smo zadrugu i uz pomoć Friuts and Berriess smo podigli ovaj zasad", ispričao je Dragan Andrejić iz zadruge Jordbar Žitorađa. Dobili su plastenike, sistem za navodnjavanje, potrebnu mehanizaciju. Isti program koristilo je više od 870 učesnika, takođe za opremu, mehanizaciju, skladišne prostore, mašine, hladnjaču. Hladnjača Vule kod Leskovca 2012. godine imala je kapacitet 400 tona, posle dve godine je dograđena, kapacitet dupliran, ali su ovaj program iskoristili za nova ulaganja. "Uspeli smo da sagradimo treći deo hladnjače i sagradili smo jednu tehnološku liniju za proizvodnju više i jagode", kaže Vukašin Đorđević vlasnik hladnjače. Danska je u poslednjih 10 godina Srbiji donirala 17 miliona evra, a ovaj projekat jedan je od najvećih. "Veoma mi je drago da vidim konkretne rezultate ovog projekta, to što je omogućio bolji život ljudima ovde i stvorio stotine novih radnih mesta", rekao je Morten Skovgrard Hansen, otpravnik poslova danske ambasade. Tačan broj novih radnih mesta je 795. Analize pokazuju i da se tamo gde je projekat sproveden beleži porast izvoza. "Čitav projekat je koštao nešto preko osam miliona evra. Već za sada mi imamo više izvoza za 5,6 miliona evra kroz ove konkretne projekte. Prihod je ostvaren veći za sedam miliona evra", rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Danska je pomogla i da se usvoje standardi i sertifikuje delatnost, što je preduslov da se dođe na strana tržišta. Takođe, edukuju poljoprivrednike kolika je prednost udruživanje. Udruženi, voćari iz Žitorađe sada pripremaju još jedan hektar zasada jagode i čekaju prvu zaradu.

Izvor: N1

Ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću je rokovnik pun zakazanih sastanaka sa stranim ambasadorima u našoj zemlji, da bi otvorio nova tržišta za plasman srpskih poljoprivrednih proizvodaMINISTAR poljoprivrede Branislav Nedimović poslednjih dana "utrčao" je u sektor svog kolege iz Nemanjine, šefa diplomatije Ivice Dačića. Nedimoviću je rokovnik pun zakazanih sastanaka sa stranim ambasadorima u našoj zemlji, da bi otvorio nova tržišta za plasman srpskih poljoprivrednih proizvoda, posebno žitarica.Nedavno je Nedimović ugostio i ambasadora Kine, a razgovarali su o mogućem izvozu srpskog meda i naših vina u ovu zemlju. Nedimović zna da na komentare kako je zaređao da se sreće sa ambasadorima, odgovora da oni ne sastanče, već ugovaraju poslove. Saradnici mu u šali kažu da ostavi bar jednu flašu vina, da nazdrave ako mu plan uspe.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Септембар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30