Kako svi lekovi moraju biti registrovani u Agenciji za lekove po važećem zakonu tako moraju biti i lekovi koji se koriste u pčelarstvu. Lekovi koje koristimo u pčelarstvu delimo na: registrovane za upotrebu u pčelarstvu, registrovane za upotrebu u veterini ne u pčelarstvu (amitraz na primer je ektoantiparazitik), neregistrovane  i zabranjene.

Pčelari se uglavnom sami odlučuju za neki od lekova za pčele. Pri tome se ne vode osnovnim principima za izbor po farmakologiji (nauci o lekovima). Zahtevi koje bi trebalo da ispuni lek su  da je efikasan protiv bolesti za koju ga primenjujemo, da je lako dostupan, da je jeftin, da ima poznati sastav i osobine lekovite materije, da nema neželjene efekte, da nema rezidua (ostataka) u saću i medu i da ne smanjuje proizvodne sposobnosti matice  i radilica. Način aplikacije (davanja) leka zavisi od vrste leka i može biti: kroz sirup, kroz pogače, stavljanjem letvica u pčelinju zajednicu, nakapavanjem  po ulicama  ili rasprskivanjem po ramovima i satonošama. Izbor leka se vrši na osnovu tačno postavljene dijagnoze. Za to je potrebno uzeti adekvatan uzorak pčela (30 do 50 pčela kada se sumnja na neku bolest ili 300 do 500 pčela kada nema opravdane sumnje) ili 10x10cm legal koji se šalju u referentnu laboratoriju .

Svi ovi lekovi trebalo bi da se primenjuju po proizvođačkom uputstvu. Na primer: BeeVital Hive  Clean nakapavanjem po ulicama 15 do 20 ml u proleće u jesen i pred zimu. Apilivevar štapići se ostave u košnici 24 do 30 do 35 dana (jedan do jedan i po razvojni ciklus pčele jer je bolest i pčela i legla to jest parazit). Apigard (paštete) staviti 1 a posle 15 dana i drugu. Tretman traje 30 dana. Mora se uraditi čitav pčelinjak da ne dođe do grabeži. Oksalna se pravi od 35g oksalne 600ml destilovane vode i 600g šećera i nakapava se 5ml po ulici pčela u zimskom periodu kada su pčele u klubetu i kada ne izlaze iz košnice. Mravlja se stavlja natopljena na trulex krpu u sva 4 ugla košnice preko satonoša. Takođe voditi računa o spoljašnjoj temperaturi koja ne sme pelaziti 25 stepeni celzijusa. Furmitom postaviti po uputstvu i temperatura mora biti danima između 14 i 25 stepeni celzijusa. Nozevit se nanosi preko satonoša.

Ostale bolesti pčela i legla se ne leče već se sve neškodljivo uklanja osim Evropske kuge legla, koja je mešana bakterijska infekcija, i koja se uslovno leči.

Preporuka za korišćenje lekova u pčelarstvu bila bi: uraditi sve da do bolesti ne dođe. Ako se posumnja na bolest uzeti adekvatan uzorak i poslati ga u referentnu laboratoriju. Po dobijanju dijagnoze lečiti po nalogu veterinara. Ako sami lečite birajte registrovane preparate. Nikako ne lečiti bez postavljene dijagnoze i to neregistrovanim preparatima.

 

Najbolji načini za dodavanje nastavaka u košnice 

http://www.agropress.org.rs/lat/rubrike/stocarstvo/pcelarstvo/item/3333-najbolji-nacini-za-dodavanje-nastavaka-u-kosnice

 

Kako smo jutros videli na društvenim mrežama, kod iskusnog pčelara Slobodana Jevtić, u pčelinjaku su se pojavile pčele tuđice. Kako bi sprečio opasnost koja je pretila, Slobodan je morao odmah da preduzme odgovarajuće mere. 

Jutros sam morao da odradim jedan posao na pčelinjaku, počeo sam u 6:30h a završio u 7:15h. Razlog za pojavu grabeži je previsoka temperatura, zvrcanje tuđice i napadanje lutajućih pčela, navodi Slobodan. 

Pčele tuđice mogu biti vrlo opasne za pčelinje društvo za vreme i posle njegovog pregleda. Svako otvaranje košnice, kako bi se izvršila kontrola zdravstvenog stanja, oduzela stara i dodala nova matica, obavilo preuređenje pčelinjeg gnezda ili oduzeo višak meda, može da podstakne pčele iz drugih društava ili društvo koje se pregleda da uzimaju (kradu) izloženi med.

Pčelama tuđicama su naročito podložni nukleusi i slaba društva. Do grabeži retko dolazi za vreme paše, ona se produžuje sve dok pčele koje u njoj učestvuju ne izumru. Grabež otežava rad sa pčelama i povećava troškove pčelarenja, obično doprinosi širenju bolesti, a može da dovede i do propasti matica, pa i čitavih društava.

Kako navodi Slobodan, zaštita od tuđice je moguća usled manjeg otvaranje košnica. Kod prihrane pčela obavezno voditi računa. 

Napad tuđica je lako sprečiti, ali, kada jednom počne, teško ga je zaustaviti. Za njegovo sprečavanje je važno: da se med nikada ne drži van košnice u opremi koja nije dobro zaštićena od pčela ili u otvorenim zgradama, da se u vreme kada se grabež može izazvati nikada ne izlažu pristupu pčela tela košnice, krovovi i drugi delovi koji se tek uzeti od društava, da se s pčelama ne radi kad su u blizini zgrade, u kojoj je posle paše istresan med. Preporučeno je izbegavati da se nastavci iz kojih je istrešen med i druga oprema koja je služila za istresanje meda, kada imaju tragove meda, budu pristupačni pčelama. Rad koji se mora obavljati sa pčelama treba brzo završiti i sa najmanjim mogućim uznemiravanjem.

Kako bi se zaustavio započeti napad tuđica, treba preduzeti sledeće mere: prestati sa radom na pčelinjaku, poubijati sve tuđice ili ih na drugi način sprečiti da se vrate u svoje košnice, jer će one učiniti da se poveća broj pčela koje učestvuju u napadu. Neophodno je suziti let jakih društava i sa pčelinjaka ukloniti sva slaba društva.

I za sprečavanje, i za zaustavljanje grabeži je dobro da se sva oprema održava u ispravnom stanju i svi delovi dobro spajaju. Razumna upotreba vlažnih krpa protivu grabeži omogućuje da se u svako doba mogu obaviti svi potrebni poslovi sa pčelama, uključujući tu i smenu stare matice. Kada mali broj pčela počne da napada, rad treba prekinuti i ponovo početi kada se pčele smire.

Progresivna (tiha) grabež između pčelinjih društava je češća pojava nego što se misli. Kod ove grabeži, pčele jednog društva ulaze u košnicu drugog i bez otpora uzimaju med i nose u svoju košnicu. Kada se to primeti, društvo od kojeg se uzima med, treba skloniti sa pčelinjaka i ako je potrebno, popuniti njegovu rezervu meda.

Kako svi lekovi moraju biti registrovani u Agenciji za lekove po važećem zakonu tako moraju biti i lekovi koji se koriste u pčelarstvu. Lekovi koje koristimo u pčelarstvu delimo na: registrovane za upotrebu u pčelarstvu, registrovane za upotrebu u veterini ne u pčelarstvu (amitraz na primer je ektoantiparazitik), neregistrovane  i zabranjene.

Pčelari se uglavnom sami odlučuju za neki od lekova za pčele. Pri tome se ne vode osnovnim principima za izbor po farmakologiji (nauci o lekovima). Zahtevi koje bi trebalo da ispuni lek su  da je efikasan protiv bolesti za koju ga primenjujemo, da je lako dostupan, da je jeftin, da ima poznati sastav i osobine lekovite materije, da nema neželjene efekte, da nema rezidua (ostataka) u saću i medu i da ne smanjuje proizvodne sposobnosti matice  i radilica. Način aplikacije (davanja) leka zavisi od vrste leka i može biti: kroz sirup, kroz pogače, stavljanjem letvica u pčelinju zajednicu, nakapavanjem  po ulicama  ili rasprskivanjem po ramovima i satonošama. Izbor leka se vrši na osnovu tačno postavljene dijagnoze. Za to je potrebno uzeti adekvatan uzorak pčela (30 do 50 pčela kada se sumnja na neku bolest ili 300 do 500 pčela kada nema opravdane sumnje) ili 10x10cm legal koji se šalju u referentnu laboratoriju .

Svi ovi lekovi trebalo bi da se primenjuju po proizvođačkom uputstvu. Na primer: BeeVital Hive  Clean nakapavanjem po ulicama 15 do 20 ml u proleće u jesen i pred zimu. Apilivevar štapići se ostave u košnici 24 do 30 do 35 dana (jedan do jedan i po razvojni ciklus pčele jer je bolest i pčela i legla to jest parazit). Apigard (paštete) staviti 1 a posle 15 dana i drugu. Tretman traje 30 dana. Mora se uraditi čitav pčelinjak da ne dođe do grabeži. Oksalna se pravi od 35g oksalne 600ml destilovane vode i 600g šećera i nakapava se 5ml po ulici pčela u zimskom periodu kada su pčele u klubetu i kada ne izlaze iz košnice. Mravlja se stavlja natopljena na trulex krpu u sva 4 ugla košnice preko satonoša. Takođe voditi računa o spoljašnjoj temperaturi koja ne sme pelaziti 25 stepeni celzijusa. Furmitom postaviti po uputstvu i temperatura mora biti danima između 14 i 25 stepeni celzijusa. Nozevit se nanosi preko satonoša.

Ostale bolesti pčela i legla se ne leče već se sve neškodljivo uklanja osim Evropske kuge legla, koja je mešana bakterijska infekcija, i koja se uslovno leči.

Preporuka za korišćenje lekova u pčelarstvu bila bi: uraditi sve da do bolesti ne dođe. Ako se posumnja na bolest uzeti adekvatan uzorak i poslati ga u referentnu laboratoriju. Po dobijanju dijagnoze lečiti po nalogu veterinara. Ako sami lečite birajte registrovane preparate. Nikako ne lečiti bez postavljene dijagnoze i to neregistrovanim preparatima.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Мај 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31