Procena je da će ove godine ukupna proizvodnja voća u Srbiji iznositi oko milion i trista hiljada tona, a od te količine oko pola miliona tona je proizvodnja jabuke. 
Kako kažu upućeni ovo je dobra godina za sve voćne vrste i kada je reč o jabuci, pamtiće se po dobrim prinosima, ali i otkupnim cenama.Po rečima Miladina Blanuše, voćara iz Bačke Palanke, koji ima savremeni zasad jabuke na dva i po hektara, pod sortama Zlatni Delišes i Greni Smit, godina je bila dobra za proizvođače i kada je reč o rodu, ali i cenama. Posebno je kako ističe bilo važno pravovremeno primeniti sve pomotehničke mere u zasadima, kako bi se ostvario i zadovoljavajući ekonomski rezultat.

"Ovo je odlična godina, rodilo je, cenovno smo jabuke prodali po dobrim cenama i moglo je da se zaradi. Ova godina je bila ekstra za rad, koje imao zdravu jabuku prvu klasu, taj je sigurno zadovoljan i sigurno je u plusu", rekao je Blanuša.

Za profesora dr Nenada Magazina, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, ova agronomska godina pamtiće se u voćarstvu kao godina dobrih prinosa, solidnog kvaliteta i dobrih cena kod gotovo svih voćnih vrsta.

"Ako posmatramo za Vojvodinu, najznačajniju voćnu vrstu, a to je jabuka, jedna vrlo vrlo dobra godina, što se tiče cena, prinosi su ponegde možda na srednjem nekom nivou ili malo podbacili zbog mrazeva, ali je cena to definitivno izvukla. Cena se ove godine kretala i do 80 evro centi za neke partije pojedinih sorti kao što je Gala i druge, upakovan proizvod u maloprodajnu ambalažu i to su cene koje su i do dva puta više nego prosečne cene unazad godinama. Možemo reći unazad 15 godina, što se tiče cena, ovo je najbolja godina", rekao je Magazin.

Naš sagovornik podseća na to da je u godini na izmaku počeo i izvoz jabuke u Indiju što smatra značajnim, jer je u voćarstvu bitna divezifikacija ne samo u proizvodnji voća već i u izvozu, čime se postiže sigurnost poslovanja domaćih proizvođača voća na različitim tržištima.

Izvor:http://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/dobra-godina-za-vocarstvo_1190636.html

Pandemija koronavirusa nije u značajnijoj meri uticala na spoljnotrgovinsku razmenu Srbije, pre svega kad je reč o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kojih je u prvih devet meseci ove godine izvezeno u vrednosti od 2,65 milijardi evra. To je čak za oko 10 odsto više nego u istom periodu prošle godine čime je srpska poljoprivreda pokazala da ne može da je zaustavi čak ni pandemija, niti posledična svetska ekonomska kriza.
U istom periodu je uvezeno proizvoda u vrednosti od 1,47 milijardi evra, što je takođe 10 odsto više nego u prvih devet meseci prošle godine. Ali, u Ministarstvu poljoprivrede Branislava Nedimovića ističu za „Vesti“ da je zahvaljujući ovakvom odnosu izvoza i uvoza, u prva tri kvartala ove godine, Srbija je ostvarila suficit u trgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrednosti od 1,17 milijardi evra.

Izvozni asortiman je tokom ove godine u najvećoj meri ostao nepromenjen, odnosno najviše su se izvozili merkantilni kukuruz, smrznute maline, duvan, cigarete, sveže jabuke, pšenica i soja. Vukosav Saković, iz Udruženja Žita Srbije, kaže da je naša zemlja za dva meseca (oktobar i novembar), izvezla više od 950.000 tona kukuruza od ovogodišnje žetve, što je gotovo trećina od ukupno planirane prodaje na stranim tržištima. Pokazalo se i da je kukuruz naš izvozni adut.– Ova godina bila je izuzetno rodna, a zbog smanjenja prinosa u Rumuniji i Ukrajini veće je interesovanje za srpskim kukuruzom – kaže naš sagovornik.

Naime, prosečan prinos kukuruza u Srbiji bio je 8,1 tonu po hektaru, a ukupan rod 8,1 miliona tona. Pri tom, prosečni prinosi u Vojvodini bili su 8,3 tona po hektaru, a u centralnoj Srbiji 7,9 tona.

– Ovo je odličan rod. Karakteristično za ovu godinu jeste da prinosi nisu bili ujednačeni. Prijatno je iznenadio rod kukuruza u centralnoj Srbiji i tu je svakako dostignut rekord – kaže Saković.

Osim u zemlje EU i regiona, u Ministarstvu poljoprivrede kažu da naša zemlja pojačava izvoz na druga tržišta, a pre svega u Rusiju.
– Tako je izvoz u Rusiju prošle godine dostigao dvostruko veću vrednost u odnosu na onaj iz 2012, pri čemu je vrednost suficita u razmeni sa Rusijom takođe duplirana. Izvoz u Tursku varira u određenom iznosu, ali dugoročno posmatrano, uočava se trend rasta, naročito zahvaljujući povećanim kvotama pre svega goveđeg mesa. I Kina je tržište na koje se izvozi sve više, pa je lane izvoz bio čak pet puta veći od prosečne vrednosti izvoza u proteklih pet godina – ističu u Ministarstvu poljoprivrede.

Otvara se i mogućnost izvoza pšenice u Egipat, koji je najveći svetski kupac ove robe, kao i za govedinu, suncokret, kukuruz i druge poljoprivredne proizvode u tu zemlju.Sprema se i potpis memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede između Srbije i Libana sa ciljem unapređenja trgovinske razmene, a pre svega u pogledu plasmana junećeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina, kao i maline i borovnice na tržište te zemlje. Osim toga, kada je reč o izvozu smrznute maline i borovnice, Japan je pokazao interesovanje za saradnju, što otvara značajnu mogućnost plasmana jednog od najznačajnijih srpskih izvoznih proizvoda na ovo tržište.Bez obzira na pandemiju tokom većeg dela godine, i ograničenja koja ta situacija uslovljava, Srbija je u prva tri kvartala ostvarila veći izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u odnosu na isti period prošle godine.

S obzirom na to da je prethodne godine ostvarena rekordna vrednost izvoza u protekloj deceniji od 3,2 milijarde evra, realno je očekivati da će izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda do 1. januara dostići nivo od 3,5 milijardi evra ukoliko se zadrži postojeći trend, očekuju u Ministarstvu poljoprivredeMilan Prostran, član Nacionalnog tima za preporod sela, kaže da je izuzetno važan izvoz u Rusiju, iako Srbija poljoprivrenih proizvoda plasira u zemlje EU.

– Izvoz u Rusiju je odličan, a najviše izvozimo jabuke. Dobro je da, pored zemalja EU i Cefte, imamo dobar izvoz u Rusiju. To tržište je vrlo zahtevno i probirljivo i kvalitet je jedino što ga može osvojiti – navodi Prostran.

Pri tom, nakon ratifikacije Sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske ekonomske unije okupljenim oko Rusije, srpskim proizvodima biće dostupno tržište od preko 180 miliona potrošača. Odnosno, uspostaviće se dodatni jedinstveni preferencijalni pristup tržištima Jermenije i Kirgistana, sa kojima Srbija nema bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini, a koji su već potpisani sa ostalim članicama Evroazijske ekonomske unije – Rusijom, Kazahstanom i Belorusijom.Praksa je pokazala da su srpski poljoprivredni i prehrambeni proizvodi našli svoje mesto na svetskom tržištu hrane, ali kako ističu u Ministarstvu poljoprivrede, potrebno je dodatno raditi na promociji, zaštiti geografskih oznaka i unapređenju prepoznatljivosti proizvoda. Kako bi se zadovoljile sve strože preferencije evropskih potrošača, neophodna je dodatna specijalizacija proizvoda i profilisanje asortimana, što bi moglo da bude šansa upravo za male proizvođače.

Država pomaže poljoprivrednike, a u Ministarstvu ističu da će pored nacionalnih mera domaćim poljoprivrednicima i u narednom periodu biti na raspolaganju IPARD mere, čime se nastavlja primena proširenog programa. Na taj način, kažu u Ministarstvu, naši poljoprivrednici se već postepeno prilagođavaju zahtevima i procedurama EU politike, što će im omogućiti lakše apliciranje i ispunjavanje uslova nakon pristupa Srbije EU.

Izvor:https://www.vesti-online.com/srpske-njive-hrane-svet/

Asanacija ili podmlađivanje je agrotehnička mera koja se retko primenjuje u intenzivnoj proizvodnji jabuke, a često u ekstenzivnoj. Ova mera se nameće neophodnom kod asanacije starih zasada autohtonih sorata koje su u postupku izumiranja (kožara, budimka,kolačara, parmenka, kaselka) i druge. Ovi zasadi se nalaze uglavnom u zapuštenom stanju, udaljenim lokalitetima koje karakteriše i nedostatak radne snage. Međutim ovi zasadi pored očuvanja sortimenta predstavljaju dobar početak i za organsku proizvodnju jabuke.

Svrha podmlađivanja je u tome da se odstrane dotrajali delovi krune, a da se iz spavajućih i adventivnih pupoljaka podstakne porast novih grana. One su u stanju da obnove krunu, produže period plodonošenja i uopšte voćku učine dugovečnijom.

Podmlađivanje jabuke se preporučuje u sledećim slučajevima:

– Kada voćke usled zapuštenosti ili starosti rodnog drveta počnu slabo da rađaju, ili uopšte prestanu da rađaju.

– Kada donji delovi ramenih grana u kruni jače ogole.

– Kada voditeljica i ramene grane u kruni dobiju viseći položaj.

– Kada su grane u kruni polomljene, ili jako oštećene pod teretom roda, snega,oluje,grada, mraza, prouzrokovača bolesti i štetočina.

– Kada je oblik krune nepravilan.

Značajan uslov za uspešno podmlađivanje jabuke, jeste da se voćka nalazi na dubokom i plodnom zemljištu i da su joj koren i deblo zdravi.

TEHNIKA PODMLAĐIVANJA JABUKE

Tehnika podmlađivanja sastoji se u skraćivanju grana u kruni jabuke. Podmlađivanje treba obaviti u toku dubokog zimskog mirovanja u decembru ili januaru. Jačina podmlađivanja zavisi od stepena oštećenja ,ogolelosti i bujnosti grana.

Ako su stabla jabuke iznurena od prekomernog roda , a osnovne grane dobile viseći položaj, potrebno je izvršiti slabije podmlađivanje.Ono se sastoji u skraćivanju voditeljice i ramenih grana za 1/3 njihove dužine.

Podmlađivanje srednjeg intenziteta , skraćivanjem grana za 1/3 do 2/3 dužine , izvodi se kada su grane u kruni jače oštećene usled grada, snega, oluje i tereta roda.

Jako podmladjivanje , skraćivanje grana za 2/3 dužine , obavlja se kada su stabla jabuke oštećena mrazom. Ova mera se može izvesti tek nakon godinu dana od izmrzavanja.

Pri podmladjivanu voditeljicu i ramene grane treba skratiti do neke pogodne bočne grane(ventil) koja će da preuzme ulogu produžnice. Takodje treba po istom principu skratiti i ostale grane nižeg reda u kruni.

Za podmlađivanje važe u osnovi isti principi kao i za rezidbu : bolje je ostaviti manji broj umereno razvijenih grana nego više slabijih , bolje je ostaviti manji broj dobro ishranjenih rodnih grančica nego više onih koje oskudevaju u hrani , uspravne ramene grane treba oštrije orezati ili saviti da bi se na njima što pre obrazovalo rodno drvo.

Debele ramene grane orezuju se na sledeći način. Najpre se testerom zareže sa donje strane do 1/4 prečnika grane , a zatim se grana odseče testerom odozgo. Preseci treba da budu što manji. Posle orezivanja preseke treba zagladiti oštrim kresaćim nožemi premazati kalem voskom ili bitumenom da bi rane što brže ilakše zarasle.

Jako podmlađivanje se vrši jedanput u životu voćke, a slabija mogu više puta.

Pored pravilno izvršene rezidbe za podmlađivanje , takve voćke u narednom periodu treba pravilno negovati i dalje orezivati da bi podmladjivanje u potpunosti uspelo.To podrazumeva sledeće godine obavezno krečenje stabla. Zatim djubrenje odredjenim količinama mimeralnih djubriva NPK formulacijama , prihranu KAN-om, i rasturanje oko 30 t po ha zgorelog stajskog đubriva.Poželjno je da međured bude u stanju jalovog ugara u naredne 2 do 3 godine. Sprovoditi redovnu zaštitu protiv biljnih bolesti i štetočina.

U proleće druge godine posle podmlađivanja, a pre početka vegetacije, treba letoraste koji su ostavljeni za obrazovanje skeleta krune skratiti tako da se uspostavi odgovarajuća ravnoteža između novih ramenih grana. Letoraste na unutrašnjoj strani ramenih grana trebalo bi ukloniti.

Izvor:https://domacinskakuca.rs/2020/11/19/vocarstvo/tehnika-podmladjivanja-jabuke/

Tim mladih stručnjaka iz Srbije razvio je mobilnu aplikaciju namenjenu zasadima jabuka, koja voćarima obezbeđuje stručne savete i upozorenja o mogućim bolestima zasada tokom cele godine, a na osnovu satelitskih snimaka i podataka sa meteo stanica. Svoj proizvod plasiraju širom svetaDo pravog saveta i agrotehničkih mera za samo jedan klik, moguće je doći putem mobilne aplikacije "Map My apple" , koja osim što pojeftinjuje proizvodnju, ceo proces uzgoja jabuka čini jednostavnijim i manje štetnim po okolinu."Prilikom registracije, svaki korisnik unosi osnovne podatke o sorti koju uzgaja, između ostalog, unosi i lokaciju svog voćnjaka. Na osnovu te lokacije mi korisnicima dajemo prognozu, kako vremensku, tako i prognozu za bolesti i štetočine i to do 7 dana unapred, a onda, na osnovu te prognoze, korisnik dobija adekvatan tretman kako da spreči i leči tu bolest ili štetočinu koja je napala njegovu voćku", kaže Jovana Đorđić, "Freš Agri".

Iskustva voćara sa terena govore da aplikacija vodi računa o izboru i količini fungicida, koji su prilagođeni različitim fenofazama jabuke, uz izbor insekticida, koji ne narušava prirodnu ravnotežu. Pored agrotehničkih mera i prognoze, aplikacija nudi i redovne satelitske snimke koji pokazuju i jačinu fotosinteze u voćnjaku.

"To je omogućeno saradnjom sa najnaprednijim softverom na svetu koji trenutno postoji i to se na terenu pokazuje dosta dobro. To funkcioniše odlično. Daje dobro predviđanje kada će se nešto pojaviti i kada i kako bi to trebalo tretirati", navodi Zoran Đogić, rukovodilac voćarske proizvodnje "Delta agrara".

Za instaliranje aplikacije dovoljan je mobilni telefon i registracija po sistemu pretplate, a korist je višestruka.

"Map my apple" jedan je od 5 najboljih startap projekata iz Srbije koji ukršta znanja agronoma sa prednostima novih tehnologija.

Tim koji je osmislio ovu aplikaciju izborio se za plasman na svetsko takmičenje, gde će se predstaviti pred stranim investitorima.

Do tada, marljivo rade na osvajanju domaćeg, ali i svetskih tržišta.

Izvor:http://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/mobilna-aplikacija-za-vocare-saveti-za-zasade-jabuka_1175977.html

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu nedavno je poljoprivredni inženjer Novica Đorđević, odbranio master rad u kojem se bavio istraživanjima koji preparati, odnosno aktivne materije deluju na Jabukov smotavac (Cydia pomonella Linnaeus), koji je ekonomski značajna štetočina u zasadima jabuke, ali i dunje, kruške, oraha, a ređe napada kajsiju.
Za Agrobiznis magazin Đorđević je objasnio da ovaj insekt nanosi štete koje prouzrokuju gusenice hraneći se plodovima jabuke. Mladi, tek formirani plodovi, opadaju dok kasnije ovi plodovi postaju neupotrebljivi, tako da su štete veće, ako su plodovi oštećeni pred zrenje. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, otežana je njihova berba i podložni su truljenju, objašnjava mladi stručnjak.
Inače ranije je utvrđeno da se Jabukin smotavac javlja svake godine, a štetnost može preći 80%. Ima ga gotovo u svim zasadima kod nas, a ekspanzija je zabeležena u poslednjih nekoliko godina. Simptomi se uočavaju na plodovima jabuke u vidu oštećenja na mestu ubušivanja gusenice. Kada se gusenica ubuši do semene kućice i pojede semenke, plod prevremeno opada. Mladi plodovi prevremeno opadaju, dok kasnije infestirani plodovi postaju neupotrebljivi, tako da su štete veće ako su oštećeni pred zrenje utvdio je prof. dr Novica Miletić, koji je bio mentor na ovom radu.
Kako živi i gde preživljava jabukin smotavac?
Cydia pomonella, prezimljava kao odrasla gusenica u belim, svilenim kokonima, uglavnom na skrivenim mestima ispod kore drveta (pukotine, račve između
grana itd.) Broj generacija je u direktnoj zavisnosti od klimatskih uslova. U našim agroekološkim uslovima jabukin smotavac razvija do tri generacije godišnje. Gusenice se preobrazuju u lutke u kokonima rano u proleće, obično u martu mesecu kada temperature pređu 10˚ C . U zavisnosti od temperature razvoj lutke traje 7-30 dana. Razvoj leptira se uglavnom poklapa sa fenofazom cvetanja i precvetavanja jabuke. Let leptira prve generacije je najintenzivniji tokom maja i traje do kraja juna meseca. Let leptira druge generacije je od sredine jula, do sredine avgusta, a treće generacije je obično krajem avgusta.
U jedan plod može se ubušiti više gusenica. Suzbijanje jabukinog smotavca Suzbijanje jabukinog smotavca zahteva integralni pristup. To uključuje primenu
svih raspoloživih mera: proređivanje plodova, formiranje odgovarajućeg uzgojnog oblika, letnju rezidbu (uklanjanje mladara), sakupljanje i uništavanje opalih plodova jabuke iz voćnjaka kako bi smanjili brojnost populacije jabukovog smotavca za sledeću vegetacionu sezonu. Takođe praćenje leta leptira pomoću feromonskih klopki, međutim sve ove mere mogu uticati na smanjenu brojnost, ali ne mogu da obezbede kvalitetno suzbijanje jabukovog smotavca. Za kvalitetno suzbijanje jabukovog smotavca neophodna je primena insekticida.
Primena bioinsekticida kao i korišćenje parazitoida (prirodnih neprijatelja jabukovog smotavca), može u značajnoj meri smanjiti brojnost populacije, tako da i ovu meru treba primeniti u sklopu mera suzbijanja jabukovog smotavca. Preduzimanjem pravovremenih mera suzbijanja, gustina populacije jabukovog
smotavca se može održati na niskom nivou. Kada su prisutne guste populacije, sa velikim brojem jedinki, ova štetočina se vrlo teško suzbija, a uspeh suzbijanja je neizvestan. Iako je napad u prvoj generaciji najslabiji, ona se mora kvalitetno suzbiti.
Postoji više metoda suzbijanja kaže Novica Đorđević, prva podrazumeva korišćenje feromonskih klopki. Sledeća metoda podrazumeva izračunavanje tkzv. stepen dana (DD degree days). Stepen dani se počinju računati od biofiksa tako što se od prosečne dnevne temperature vazduha oduzima 10˚ C (prag razvića). Računato ovom metodom, polaganje jaja prve generacije počinje kada je suma temperatura oko 50˚ C. Gusenice prve generacije počinju da se ubušuju kada je ostvarena suma temperatura oko 140˚C. Početak ubušivanja gusenica druge generacije je pri sumi temperatura oko 560˚C, a treće
pri sumi temperatura oko 980˚C. Sledeća metoda je vizuelno praćenje polaganje jaja. Za uspeh u suzbijanju jabukovog smotavca vrlo je važno da se detektuje prvo položeno jaje, prvi ,,crveni oreol” i ,,crna glava”. Ovo praćenje polaganja jaja je veoma bitno za određivanje rokova za suzbijanje prve generacije otkrio je prof. dr Miletić, a podseća naš sagovornik Novica Đorđević.Za suzbijanje jabukinog smotavca na teritoriji Republike Srbije, registrovane su
sledeće aktivne supstance: acetamiprid, alfa-cipermetrin, azinfos-metil, bifentrin, cipermetrin, deltametrin, diflubenzuron, dimetoat, fenitrotion, fenoksikarb, fosalon, fosmet, hlorantraniliprol, hlorpirifos, hlorpirifos + cipermetrin, hlorpirifos + bifentrin, indoksakarb, lambda-cihalotrin, lifenuron, metoksifenozid, metomil, piriproksifen, tebufenozid, teflubenzuron, zeta-cipermetrin. Aktivne supstance koje su izbačene iz primene su: azinfos-metil, bifentrin, dimetoat, fenitrotion, fosalon, hlorpirifos, hlorpirifos + cipermetrin, hlorpirifos + bifentrin i lifenuron. U međuvremenu došlo je do registracije novih insekticida sa drugačijim mehanizmima delovanja od prethodno navedenih insekticida. Registrovani su spinetoram, emamektin-benzoat i cijantranilprol (isti mehanizam kao i hlorantranilprol).
Na oglednom imanju Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac, izvedena su dva tretmana za suzbijanje prve generacije jabukinog smotavca. Ocena ogleda je vršena na osnovu broja oštećenih plodova jabuke gusenicama jabukinog smotavca, što je bilo posle drugog tretmana 16. juna 2020. godine. Pregledani su plodovi na 3 središnja stabla od osnove krošnje do 2 m visine po oglednoj parceli kao i opali plodovi ispod stabala.
Takođe je utvrđivan broj oštećenih plodova i prisustvo gusenica jabukovog smotavca u plodovima objašnjava Đorđević i kaže da je na osnovu izvedenih ispitivanja zaključeno da je bio u pitanju jak napad i generacije jabukovog smotavca. Svi ispitivani insekticidi su ispoljili dobru efikasnost, s tim da je u okviru ispitivanih insekticida deltametrin bio najmanje efikasan, dok su fosmet i acetamiprid pokazli bolju efikasnost rekao nam je sada master inženjer Novica Đorđević.

Izvor: Agrobiznis magazin 

U Privrednoj komori Vojvodine održana je onlajn konferencija "Održivi međuregionalni razvoj" na kojoj su članovi Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Nižnjeg Novgoroda razmotrili protekli period i uticaj Kovida-19 na buduća privredna kretanja, saopštila je PKV.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević istakao je da da je tokom prvih osam meseci ukupna robna razmena Vojvodine sa Ruskom Federacijom ostvarena u vrednosti od skoro 705 miliona evra, prenosi eKapija.Direktor Trgovinskog predstavništva Ruske federacije u Srbiji Andrej Hripunov istakao je da je u uslovima pandemije onlajn konferencija način i format za pregovore i razgovore o poslu i način da se razvije biznis.- To znači da ekonomija ne može da stane već mora da dobije novi smer saradnje, a sve sa ciljem uspostavljanja kontakata među privrednicima - rekao je Hripunov.

S obzirom na činjenicu da je najznačajniji izvozni proizvod u Rusiju jabuka, konferenciji su prisustvovali i privrednici koji imaju plasman na rusko tržište.

Izvor:https://www.blic.rs/biznis/pandemija-nije-zaustavila-izvoz-jabuka-u-rusiju/93hcb5f

Ovih dana aktuelan je izvoz jabuka za Indiju. Prvih osam kontejnera poslato je za probu, a očekivanja su da će sigurno položiti test, jer su tamošnji partneri upoznali naše tržište i znaju šta kupuju.

Berba jabuka trajaće do sredine novembra. Već sada je izvesno da će ovogodišnji rod biti oko 500.000 tona, koliko i prošle godine. Na ruku nam ide i to što su prolećni mrazevi umanjili prinose u Španiji, Francuskoj i Poljskoj zbog čega će cene u izvozu biti za nekih 10 do 20 odsto više od prošlogodišnjih 60 evro-centi po kilogramu."Nije loše, super i kažu da će da bude dobra cena", zadovoljan je Milan Jeremić, voćar iz Brestovika.

Dušan Đorđević, takođe voćar iz Kamendola kaže da voćarstvo u Srbiji ima veliku perspektivu. "Naša ideja je da i mi ovde dignemo savremene zasade, savremenu tehnologiju i da u budućnosti dobro zarađujemo od ovog posla", planira Đorđević.

Prvih osam kontejnera za Indiju je uglavnom "gala jabuka". Tamošnje tržište voli i druge crvene sorte i nakiselu "greni smit".

Gojko Zagorac, predsednik Asocijacije proizvođača jabuka "Serbia Does Apples" kaže da je ta cena u ovom momentu za nekih 20 do 30 odsto viša u odnosu na cenu koju im Rusi plaćaju trenutno, odnosno sigurno nekih 10-tak posto više u odnosu na cenu jabuke na Bliskom istoku.

"Naravno, mi se nećemo odreći našeg dominantnog tržišta kao što je Rusija a i novih tržišta koje smo otvorili u poslednjih par godina kao što je tržište Velike Britanije, tržište Bliskog istoka, tržište Dalekog istoka", istakao je Zagorac.

Svega možda ne bi bilo da se proizvođači jabuka nisu udružili a to su podržali resorno ministarstvo i USAID kroz projekat za konkurentnu privredu.

"Ukupni budžet projekta je 12 miliona dolara. U nastavku projekta imamo nameru da ta pozitivna iskustva proširimo i na ostatak srpske industrije voća i povrća. Prvenstveno vidimo veliku šansu u promociji naše industrije bobičastog voća, svežeg bobičastog voća", naglasio je Zlatko Jovanović, rukovodilac Tima za razvoj tržišta USAID.

Beograd i srpska asocijacija proizvođača jabuka sledeće godine biće domaćini svetskog Foruma "Prognozis frut" koji uz vodeće proizvođače okuplja i izvoznike i prodavce tog voća.

Izvor:https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/4109255/jabuka-izvoz-indija-.html

Četiri šlepera/kontejnera prve isporuke domaćih jabuka krenula su juče za Indiju sa plantažže Atos Fructum u Maloj Remeti. U prvoj isporuci za Indiju je izvezeno 80 tona jabuka, vrednosti 90.000 evra.

"Od druga Tita nismo izvozili jabuku u Indiju, a čak ni tada, proverio sam. Ovo je veliki podsticaj razvoju sektora jabuke u Srbiji, a sledeći korak je tržžiššte Kine, sa kojima smo već dogovorili saradnju, čekamo da dobijemo sertifikat", izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je zajedno sa ambasadorom Indije prisustvovao događaju.

Ambasador Indije je rekao da je ovo veliki dan za tu zemlju, navodeći da Indija izvozi raznu proizvodnu robu širom sveta, ukupne vrednosti od oko pola biliona dolara godiššnje, dok je uvoz oko 200 miliona dolara. "Uveren sam da Srbija ima i drugo kvalitetno voće koji možže izvoziti u naššu zemlju", rekao je ambasador, ocenujući saradnju dve zemlje kao izuzetno uspeššnu.

Nedimović je najavio da će biti izvezeno ukupno oko 200.000 tona jabuke, najveći deo u Rusiju, veliki deo u Veliku Britaniju, te da Srbija izvozi u 40 zemalja sveta.

Vlasnik Atos Fructuma Mitar Deurić je rekao da očekuju da prvi kontingent jabuka, koji je krenuo na Indiji, za 25 do 30 dana stigne u luku u toj zemlji.

Izvor:https://www.blic.rs/biznis/od-tita-nismo-izvozili-jabuku-u-indiju-prvi-kontingent-domacih-jabuka-krenuo-na-istok/8bb6xxc

Prva isporuka od osam kontejnera kreće sutra na „probu”. – Ako kupci iz Indije budu zadovoljni kvalitetom, našim voćarima se pruža velika šansaU Indiju će sutra krenuti prva isporuka srpskih jabuka. Kako je za „Politiku” potvrdio Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, za početak će to biti osam kontejnera. Nakon pregleda i provere kvaliteta izvesno je da bi naši proizvođači mogli da očekuju i stalni izvozni aranžman jabuka u Indiju, istakao je on.

Takva mogućnost najavljena je još u februaru ove godine kada je bilo reči o šansi da Srbija s Indijom napravi više sporazuma o trgovini i izvozu. Među nekoliko najperspektivnijih proizvoda našla se i jabuka, budući da je Indija, iako je peti najveći svetski proizvođač, takođe i veliki uvoznik ovog voća sa potrošnjom od više od dva miliona tona godišnje.

Srbija trenutno oko 80 procenata jabuka izvozi u Rusiju, što je za naše voćare i dalje najperspektivnije tržište. Stručnjaci, međutim, već dugo upozoravaju da je za Srbiju važno da izvoz jabuke organizuje i na druga tržišta jer Rusija poslednjih godina, podizanjem sopstvenih zasada, pokušava da smanji uvoz tog voća.

Nedimović je juče takođe rekao da je važno otvarati nova tržišta i naglasio da u poslednje dve godine, zahvaljujući saradnji s Upravom carina i Poreskom upravom, nije bilo problema sa vraćanjem pošiljki voća zbog neodgovarajuće robe, odnosno kvaliteta.

Vest da Srbija planira izvoz jabuka u Indiju objavio je i jedan od najuticajnijih poljoprivrednih portala „Fresh plaza”. Kako se navodi, većina jabuka koje su tokom leta dolazile na indijsko tržište bile su iz Čilea i sa Novog Zelanda, jer potrošači u toj zemlji vole da konzumiraju ovo voće tokom cele godine.

Inače, Indija nabavlja i jabuke iz Poljske, Italije, Turske, Španije, Belgije. Ove godine očekuje se da će uvoz tog voća biti uvećan jer je domaći rod, zbog vremenskih uslova, smanjen za oko 30 procenata. Uz to bilo je i problema s branjem voća zbog rigoroznih mera pandemije.

Portal navodi da naročito nedostaju kvalitetnije jabuke i da su sa Srbijom nedavno ugovorene prve isporuke od nekoliko kontejnera kako bi proverili kvalitet. Srbija bi, ističe se, mogla da bude još jedna opcija za nabavku jabuka za indijsko tržište. Ističe se da do sada u Indiji nije bilo ovog voća iz Srbije, ali da je „izgled srpskih jabuka obećavajući”. One bi, dodaje se, u ovom trenutku „mogle da budu alternativa za poljske” jer su cene jabuka iz Poljske naglo porasle.

Izvor:http://www.politika.rs/sr/clanak/464009/Da-li-ce-u-Indiji-srpska-jabuka-zameniti-poljsku

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će u četvrtak početi izvoz jabuke iz Srbije u Indiju. On je gostujući na TV Prva rekao da će u četvrtak biti poslato osam kontejnera jabuke brodom ka lukama u Indiji i da će to biti prvi kontigent i neka vrsta probe kako bi u Indiji videli kakav je kvalitet srpske jabuke.

Nedimović je kazao da je važno da se otvaraju nova tržišta. Takođe je rekao da u poslednje dve godine zahvaljujući saradnji sa Upravom carina i Poreskom upravom nije bilo problema sa vraćanjem pošiljki zbog neodgovarajuće robe, odnosno kvaliteta.

Rekao je da je zbog toga ranije mogao da bude ugrožen izvor u Rusiju, ali da se ipak to nije desilo i da danas sa kolegama iz Rusije postoji odlična saradnja te da se pošiljke dobro prate zahvaljujući elektronskim sistemima.

Naveo je i da je ove godine vladala velika potražnja za šljivom i malinom. Takođe, podvukao je da je ova godina rekordna i što se tiče ostvarenih rezultata u ratarstvu i da je prinos kukuruza 30 odsto veći u odnosu na desetogodišnji prosek.

Ministar je rekao da su prinosi rekordni već tri godine zaredom i da je na nekim površinama iznosio i 10 tona po hektaru, a da je takođe cena nikad bolja. Naglasio je da svega ima dovoljno, kao i skladišnih kapaciteta bez obzira što niko nije mogao da predvidi toliki prinos, prenosi Tanjug.

Izvor:http://www.politika.rs/sr/clanak/463922/U-cetvrtak-krece-izvoz-jabuka-u-Indiju

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Јануар 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31