Kompleks Veletržnice Beograd u Bloku 53 uskoro bi trebalo da dobije nove sadžaje na većoj površini. Kako se navodi u izmenama PDR-a koje su na javnom uvidu, planira se proširenje postojećeg kompleksa Veletržnice, uz izgradnju neophodnih logističkih sadržaja, kao i saobraćajnica i komunalne infrastrukture.

Područje privredne zone Auto-put u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za blokove 42 i 48 u okviru Bloka 53 je zona atraktivna za sadržaje komercijalnog i komercijalno‐skladišnog karaktera. Širenje ove zone duž auto-puta zahteva dodatno uređenje i opremanje komunalnom infrastrukturom, izgradnju denivelisanih pristupa auto-putu, izgradnju paralelnih saobraćajnica i poprečnih veza, uz ograničenja nastala funkcionisanjem aerodroma i radiofara.

Planom je predviđeno da se Veletržnica sa postojećih 177.805,97 m2 proširi na 518.118,01 m2. Takođe, u planu je i povećanje površine za privredne zone sa sadašnjih 54.737,72 m2 na 137.574,16 m2.

U skladu sa planom razvoja i mreža saobraćajnica, koja sada zauzima 14.590,02 m2, biće proširena na 50.152,57 m2.
Kako se navodi, Ulica Prekonoška (saobraćajnica 1‐1) ostaje u rangu ulice drugog reda. Planira se njeno produženje do planirane Ulice IX, koja se povezuje na postojeću petlju Grmeč. Ova petlja predviđena je važećim Planom za rekonstrukciju koja će omogućiti kvalitetnije povezivanje predmetne zone na Autoput Beograd–Šid.

U južnom delu planirana je saobraćajnica 2a‐2a, koja predstavlja produžetak Ulice Marka Čelebonovića i povezuje predmetni prostor sa Bežanijskom kosom na jednoj, odnosno sa planiranom privrednom zonom uz autoput, na drugoj strani. Ova saobraćajnica ima rang ulice prvog reda. Saobraćajnica T6, koja tangira predmetni prostor sa istočne strane, dobija rang magistrale.

Nosilac izrade plana je Urbanistički Centar doo, a rani javni uvid traje do do 2. novembra 2020. godine.

Izvor:https://www.ekapija.com/news/3042515/beogradska-veletrznica-dobija-nove-sadrzaje-u-planu-sirenje-kompleksa-gradnja-saobracajnica-i

U beogradskoj opštini Surčin u planu je izgradnja kompleksa staja za uzgoj koka nosilja na površini od 23.538 m2.

Planirani godišnji proizvodni kapacitet poljoprivrednih objekata - ukupno četiri staje, iznosi 32.000 koka nosilja i 3.200 petlova, odnosno 4.800.000 priplodnih jaja.

Investitor je preduzeće Miodragović produkt iz Bečmena, a i dejno rešenje projekta uradio je ArhiTekt iz Jagodine.Prema podacima iz Studije o proceni uticaja budućeg kompleksa na životnu sredinu, koju je izradio Expert inženjering iz Šapca, na lokaciji planiranoj za izgradnju, u KO Petrovčić, već postoji jedna staja površine 1471,86 m2, a u planu je izgradnja još tri potpuno identična objekta, čiji se početak očekuje, kako je navedeno, nakon dobijanja građevinske dozvole i dobijanja Rešenja o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Investitor u budućem kompleksu staja planira proizvodnju priplodnih jaja za sopstvenu inkubatorsku stanicu u Bečmenu, putek kupovine osamnaestonedeljnih kokica i petlića koje će gajiti do kraja nosivosti i zatim prodavati klaničarima.

Kada je reč o opremanju objekata za uzgoj koka i petlova, potrebna oprema za staje podrazumeva gnezda, računajući jedno gnezdo za četiri kokoši, zatim, transportne kontejnere za hranjenje (ako su hranilice okrugle, računa se na 50 hranilica za hiljadu kokica), kao i nipl-pojilice.

Za ishranu koka i petlova planirane su kompletne smeše uz dodatak lomljenog kamena i zrna zobi.

U planu je i nabavka EggSort sistema za sakupljanja jaja, plafonsko osvetljenje, Big Dutchman silosi za skladištenje hrane, kao i sistem grejanja iste kompanije i njihov "BigFarmNet Manadžer" PC program koji omogućava automatsko upravljanje proizvodnjom u staji i analizu celog proizvodnog ciklusa.Investitor planira da za nove objekte uvede grejanje na električnu energiju, a da u postojećem objektu izvrši zamenu kotla na čvrsto gorivo sa elektro-kotlom čime bi se potpuno eliminisala mogućnost aerozagađenja, navedeno je u dokumentaciji.

Snadbevanje objekata tekućom vodom planira se sa novog priključka izgradske vodovodne mreže, a kompleksu se planira i postavljanje četiri spoljna nadzemna hidranta.

Od elektro instalacija u objektima je predviđeno postavljanje samo dovoda niskonaponskih elektro-instalacija.

S obzirom da se sav stajnjak prodaje poljoprivrednim gazdinstvima u okolini, koji ga sa farme odnosena kraju svakog proizvodnog ciklusa, preporučena je nabavka mini traktora sa utovarnom lopatom (poput mini utovarivača tzv. "bobcat"-a).Za kompleks će biti nabavljani i biocidi i sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju, između ostalih 120 litara formalina godišnje.

Javna rasprava o proceni uticaja kompleksa staja na žiovtnu sredinu zakazana je za 5. novembar u 11 časova, u prostorijama GO Surčin.

Izvor:https://www.ekapija.com/news/3034748/u-surcinu-planirana-gradnja-kompleksa-staja-za-uzgoj-35200-koka-nosilja-i

Odeljenje za prostorno planiranje Sombora oglasilo je javni uvid u materijal za izradu Plana regulacije gradnje poljoprivrednog kompleksa u KO Stanišić.Kako se navodi u tom dokumentu, rani javni uvid trajaće do 7. februara u zgradi gradske uprave Sombor, a plan podrazumeva da se, severno od Sombora, gradi poljoprivredni kompleks na površini od gotovo 1.100 hektara.

Ukupna površina područja obuhvaćenog okvirnom granicom Plana iznosi oko 1.091,8 ha. Kompleks će podrazumevati salaše, farme, ribnjake, hladnjače, silose, biogasna postrojenja, solarne elektrane, vetroparkove...U elaboratu je navedeno da je osnovni povod za izradu Plana potreba investitora za novom organizacijom prostora, kako bi se omogućila izgradnja objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i pratećih objekata.

Kako se navodi u dokumentaciji, do područja se stiže preko lokalnog puta koji povezuje naseljena mesta Stanišić i Aleksa Šantić. Trenutno, na tom području preovlađuje poljoprivredno zemljište ispresecano atarskim putevima i melioracionim kanalom.

Konceptualnim rešenjem poljoprivredno zemljište je podeljeno na dve celine, a u celini 1 biće dozvoljena izgradnja objekata u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje. To se odnosi na ribnjake, farme, staklenike i plastenike... zatim, objekte u funkciji poljoprivrede (hladnjače, magacini, silosi sa sušarama garaže, koševi, ambari, ostave, nadstrešnice i sl.) i komunalne i infrastrukturne objekte, akumulacija i objekata za korišćenje obnovljivih izvora energije (biogasnih postrojenja, solarnih elektrana, vetroparkova i sl.).

U celini dva, biće dozvoljena i izgradnja salaša, voćarsko-vinogradarskih objekata i objekata za eksploataciju mineralnih sirovina. Predviđena je gradnja tri tipa salaša - tip sa pratećom ekonomijom za sopstvene potrebe, tip sa pojačanom poljoprivrednom proizvodnjom (mlekare, farme, klanice...) i turističko-ugostiteljski tip vezan za postojeću poljoprivrednu proizvodnju.

Što se tiče saobraćajne infrastrukture, planom je predviđeno da lokalni put Stanišić-Aleksa Šantić pređe u rang opštinskog puta, dok se atarski putevi koji će voditi do poljoprivrednih kompleksa na kojima se planira izgradnja objekata, predviđaju za asfaltiranje i proširenje.

Izvor:https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=01&dd=25&nav_id=1646672

Prema najavi gradskih vlasti, Inđija će ove godine dobiti potpuno novu, modernu pijacu.

Kako su poručili nadležni u opštini Inđija kapitalni projekat u 2020. godini biće izgradnja potpuno nove zatvorene pijace.

Reč je o projektu za čiju je rekonstrukciju predviđeno ukupno iz budžeta oko 240 miliona dinara, prenosi portal PazovaInđijaVesti.

Kada se budu sprovodili radovi, pijačne tezge će biti izmeštene na parking u pijaci, a najavljeno je da će zakup tezgi biti jeftiniji tokom perioda radova.

- Mislim da ćemo svi biti zadovoljni kako će izgledati pijaca nakon radova, a ono što je najvažnije obezbedićemo prodavcima daleko bolje uslove za rad a našim građanima pijacu kakvu odavno zaslužuju - poručio je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak.

Izvor:https://www.ekapija.com/news/2743510/indjija-u-2020-dobija-novu-pijacu-vrednost-projekta-240-miliona-dinara

Zainteresovani za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju trebalo bi da podnesu zahtev do 15. oktobra.

Podsticaji su u vezi sa objektima i opremom za čuvanje i skladištenje voća i povrća, kao u vezi sa objektima i opremom za smeštaj svinja, ovaca i koza i goveda, kao i objekata za akvakulturu.

Prema aktuelnom Pravilniku, najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 8.000.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i 3.500.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Detaljnije informacije na sledećem linku:http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-izgradnju-i-opremanje-objekata-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-2/?lang=lat

 

Izvor:https://www.ekapija.com/news/2607990/konkurs-za-izgradnju-i-opremanje-objekata-za-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-do-15

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Јануар 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31