Prema podacima Društva Srbije za borbu protiv raka, naša zemlja prva je u Evropi po smrtnosti od od ove bolesti. Čak 5.000 ljudi na milion stanovnika u našoj zemlji oboleva od raka. Pored naporne i stresne borbe za izlečenje, pacijente i njihove najbliže očekuje mnogo izazova, kao što su duge liste čekanja na terapiju, odsustvovanje sa posla, potreba da se određeni lekovi nabavljaju o sopstvenom trošku. Ova bolest ostavlja posledice ne samo na pacijenta već i na njegove prijatelje i porodicu.

Kako bi pomogla pacijentima da lakše prebrode taj period, Kompanija „Dunav osiguranje“ nudi polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za slučaj obolevanja od raka – Cancer Protection, koja će zaštititi teško stečenu ušteđevinu i prihode u takvim stresnim situacijama.

Cancer Protection podrazumeva isplatu ugovorene sume ili njenog dela ukoliko se osiguraniku u toku trajanja osiguranja postavi prva dijagnoza raka. Osigurana suma može biti od 500.000 dinara do 5.000.000 dinara. Na primer, lice u dobu od 25 godina bi na ugovorenu sumu od 5.000.000 dinara trebalo da izdvoji manje od 500 dinara mesečno.

Dodatna prednost polise Cancer Protection jeste i mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja. Na taj način, u saradnji s kompanijom „MediGuide“, možete da dobijete preporučeni način lečenja u slučaju postavljene dijagnoze raka, što Vas može umiriti u trenucima neizvesnosti.

Osigurajte sebe i one do kojih Vam je stalo i nemojte prepuštati stvari slučaju, raspitajte se o svim mogućnostima koje Vam mogu pružiti određenu dozu spokoja.

Sve potrebne informacije možete dopiti besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ na broj 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com.

 

 

 

 

Šid, 8. jul Kompanija „Dunav osiguranje“, u saradnji s udruženjem novinara za poljoprivredu Agropress, realizovala je nekoliko ciklusa radionica na kojima je potencijalnim osiguranicima i osiguranicima predstavljala vidove osiguranja poljoprivrede: osiguranje useva i plodova, stoke i mehanizacije. Tu pozitivnu praksu i iskustvo nastavljamo i ove godine. Peta interaktivna radionica u novom ciklusu održana je u Šidu, u Sremu, na poljoprivrednom gazdinstvu Trivanović. Predstavnici Glavne filijale Srem Kompanije „Dunav osiguranje“ prezentovali su ponudu Kompanije u oblasti osiguranja poljoprivrede – useva, plodova i stoke, kao i osiguranje imovine.

– U želji da budemo pravi partneri poljoprivrednicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, nastojali smo da prilikom formiranja ponude uzmemo u obzir specifičnosti različitih delatnosti – rekla je na početku izlaganja Milka Dragović, prezenter ponude „Dunav osiguranja“ i preuzimač rizika u Glavnoj filijali osiguranja u Sremskoj Mitrovici.                      

  

   

 – Poljoprivreda je industrija pod vedrim nebom. Koliko god truda, znanja i volje uložili u proizvodnju, poljoprivredni proizvođači mogu ostati bez očekivanih proizvoda i dobiti usled samo jednog padanja grada, poplave ili oluje. Kao lider na tržištu osiguranja s tržišnim učešćem u osiguranju useva i plodova od 50%, čvrsto smo rešeni da nastavimo da pružamo adekvatnu zaštitu našim poljoprivrednim proizvođačima. Kada govorimo o osiguranju biljne proizvodnje, trebalo bi napomenuti da iznos premije za osiguranje varira u zavisnosti od mesta parcele, visine prinosa i cene date biljne proizvodnje. Orijentaciono, za prinos pšenice od 5.000 kilograma po hektaru po ceni od 20 dinara za kilogram, za osiguranje je potrebno izdvojiti samo 2.000 dinara. Za prinos grožđa od 7.000 kilograma, po ceni od 50 dinara za kilogram, potrebno je izdvojiti 30.197 dinara, istakla je Nataša Novčić, direktorka GFO „Dunav osiguranje“ u Sremskoj Mitrovici.

               

Kad je reč o osiguranju životinja, osiguranje jedne priplodne krmače vrednosti 50.000 dinara, za period od godinu dana, proizvođača bi osiguranje okvirno koštalo 4.000 dinara pri kolektivnom ugovaranju, odnosno 5.500 dinara ukoliko se ugovor o osiguranju individualno zaključi. Premija osiguranja po jednom tovljeniku na osiguravajuću sumu od 19.000 dinara proizvođača bi okvirno koštalo 600 dinara pri kolektivnom ugovaranju, odnosno 900 dinara ukoliko se ugovor o osiguranju individualno zaključi. Konačna cena osiguranja određuje se nakon izvršenog pregleda koji obavlja stručno lice „Dunav osiguranja“ i zavisi od uslova držanja, nege i ishrane životinja.

Već nekoliko godina država pokušava da primenom subvencija stimuliše osiguranje biljne i životinjske proizvodnje i unapredi situaciju u toj oblasti tako što registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima regresira 40% premije osiguranja. Slično čine i pojedine opštine, što predstavlja dodatnu subvenciju za poljoprivredne proizvođače. Iako je napredak i dalje simboličan, ta mera, nesumnjivo, daje dobre rezultate i ima podršku i osiguranika i osiguravača. Osim navedenog, kada je reč o osiguranju životinja, „Dunav osiguranje“ je potpisnik Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine u vezi sa sprovođenjem Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Tim ugovorom Ministarstvo se obavezalo da plati 100 procenata premije za osiguranje životinja koje su predmet kredita. Svojim klijentima, poljoprivrednim proizvođačima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnicima pre svega možemo obećati da će naknada štete, kao i do sada, biti brza i efikasna u svakom momentu – zaključila je Nataša Novčić, direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Sremskoj  Mitrovici.

Govoreći o osiguranju imovine i značaju ove vrste osiguranja, Nataša Novčić prisutnima na radionici u Šidu rekla je sledeće:

– Posle katastrofalnih poplava koje su našu zemlju zadesile pre nekoliko godina , ali i drugih elementarnih nepogoda, raste interesovanje građana za osiguranje od ovog rizika, što ranije nije bilo tako. Međutim, zbog nezavidne materijalne situacije i niskog stepena svesti naših građana o potrebi osiguranja imovine, zato što se uvek očekuje i, najčešće, dobija pomoć države u takvim situacijama, ima još mnogo prostora za osiguranje. Građani i osiguranici interesuju se za usluge koje „Dunav “ pruža i za način ugovaranja polise, ali i za cenu i naknadu štete.

Cena osiguranja od poplave zavisi od predmeta osiguranja (stambeni, komercijalni i industrijski objekti, objekti u izgradnji, usevi, motorna vozila i drugo). Takođe, cena zavisi od osigurane sume i od učestalosti rizika na nekom području za koji se zaključuje polisa.

Građane najčešće zanima cena osiguranja stambenih objekata. Za stan površine 65 kvadrata, sa svim stvarima u domaćinstvu, uz maksimalnu sumu osiguranja, osiguranje od osnovnih požarnih rizika bez uključenog rizika od poplave košta oko 800 dinara mesečno, odnosno sa ugovorenim rizikom od poplave, u zavisnosti od ugovorene sume osiguranja, od 900 do 1.200 dinara mesečno.

Naknada štete isplaćuje se u vrlo kratkom roku i u skladu sa zakonom, odmah pošto osiguranik dostavi potpunu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi osnov i visina štete.

Ukoliko je osiguranik više puta pretrpeo štetu od poplave, svaki put će biti namiren po istoj polisi, s tim što se visina naknade utvrđuje za svaki slučaj posebno.

Poplava se, kao rizik pokriven osiguranjem, javlja u više usluga koje naša kompanija nudi na tržištu, bilo kao rizik u okviru osnovnog pokrića, bilo kao rizik čije se pokriće dopunski ugovara, shodno potrebama odnosno stepenu ugroženosti imovine nastupanjem štetnog događaja.

Kod omasovljenih usluga poput auto-kaska, osiguranja vikendica, stvari u domaćinstvu, računara, prenosive tehnike itd, ali i kod osiguranja životinja, rizik od poplave prepoznat je kao jedan u grupi onih čijim se pokrićem pruža i obezbeđuje kompletna zaštita osiguranika, pa je zato uključen i u osnovno pokriće.

S druge strane, kod osiguranja od industrijskih i komercijalnih rizika, osiguranja objekata u izgradnji i montaži, zatim kod osiguranja useva i plodova i slično, rizik od poplave posebno se ugovara u zavisnosti od verovatnoće njegovog ostvarenja i interesovanja samog osiguranika.

Stručni timovi Kompanije u direktnom kontaktu nastoje da pomognu osiguraniku da izabere pokriće rizika kojima bi na adekvatan način zaštitio svoju imovinu i interese, naročito kada je u pitanju osiguranje od prirodnih nepogoda, čije je nastupanje uvek nepredvidljivo i možda retko, ali koje mogu imati katastrofalne posledice, u šta smo se svi, nažalost, uverili.

Profesionalno i na vreme procenjena šteta, kao i blagovremena naknada štete, najbolje su preporuke za rad Kompanije „Dunav osiguranje“ – rekla je na kraju prezentacije u Šidu, Nataša Novčić.

 

 

 

Beograd, 7. jul 2017 – „Dunav osiguranje“ danas je isplatilo dividendu akcionarima po osnovu  dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2016. godinu. Odluku o raspodeli dobiti za 2016. putem isplate dividende u bruto visini od 894,2  miliona dinara donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće. 

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su na dan 17. april 2017. godine bili upisani u Centralni registar kao zakoniti imaoci akcija Kompanije. Republici Srbiji, kao najvećem pojedinačnom akcionaru, dividenda je uplaćena na račun budžeta u iznosu od 405,08 miliona dinara, dok je  ostalim akcionarima dividenda uplaćena preko Centralnog registra.

Kompanija „Dunav osiguranje“ i Agropress – udruženje novinara za poljoprivredu, organizovaće radionicu “Žene u agrobiznisu” koja će biti održana u Šidu, u subotu - 8. jula, s početkom u 12.00 časova, u vinariji „Trivanović“, u Ulici Branka Erića bb.

U okviru radionice  Kompanija “Dunav osiguranje” predstaviće uslove za osiguranje poljoprivrede i imovine.

Učesnici ispred Kompanije „ Dunav osiguranje“ su: Nataša Novčić Zubac, direktor GFO Sremska Mitrovica i Milka Dragović, koja će učesnicima radionice predstaviti ponudu Kompanije.

Molim za potvrdu dolaska ekipe ( novinar, snimatelj i fotograf).

Dunav Osiguranje

„Dunav dobrovoljni penzijski fond“ ove godine slavi deset godina uspešnog poslovanja. U protekloj deceniji, „Dunav fond“ je profesionalno i odgovorno gradio tržište dobrovoljnih penzija u zemlji i u velikoj meri doprineo porastu štednje za starost građana. Ta štednja, odnosno imovina fonda, iznosi 13,7 milijardi dinara, što čini 41% tržišnog učešća. U proteklih godinu dana, imovina je porasla za 1,4 milijarde dinara.      

Zoran Milivojević, izvršni direktor „Dunav društva“, najavio je da će 2017. godina, kao godina obeležavanja desetogodišnjice rada, biti u znaku humanitarnih i društveno odgovornih aktivnosti. Naime, svakog meseca, počev od aprila, pet odsto prihoda od ulazne naknade ostvarene u prethodnom mesecu biće donirano u humanitarne i društveno odgovorne svrhe. Pored toga, društvo je tradicionalno i ove godine pomoglo Prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu.

Investicioni cilj „Dunav fonda“ jeste realizacija kontinuiranog i stabilnog prinosa i rasta, uz  preuzimanje umerenog nivoa rizika i očuvanje sigurnosti akumuliranih sredstava. Ostvareni prinosi pokazuju da Fond u potpunosti ispunjava taj cilj.

Od blizu 84.000 članova, najveći broj njih čine zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose – 77%, dok individualnih članova ima 23%. U odnosu na početak poslovanja, struktura članova pokazuje znatan rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Odnos muškaraca i žena je konstantan i iznosi  61% prema

39% u korist muškaraca. Prosečna uplata iznosi 4.000 dinara, dok je prosečna starost članova 47 godina. Maloletnih članova je 40, a najmlađi ima sedam meseci. Prosečan iznos na računima članova je 145.000 dinara.

Iz fonda je isplaćeno preko 38.000 jednokratnih isplata u ukupnoj vrednosti od 3,2 milijarde dinara, a redovno se isplaćuje 225 penzija. Prosečna penzija iznosi 14.519 dinara. U dobrovoljnim penzijskim fondovima akumulirano je preko 33 milijarde dinara, koliko iznosi štednja za starost više od 183.000 građana.

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. zadržala je u 2016. godini lidersku poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji. Svi pоslоvni pаrаmеtri pоkаzuјu pоzitivnе pоmаkе i nаstаvаk su zаpоčеtоg trеndа u 2015. gоdini. Ostvarena dobit je tri puta viša nego 2015. godine. „Dunav osiguranje“ je u 2016. godini ostvarilo dоbit koja pre oporezivanja iznоsi 1,06 miliјаrdi dinаrа, štо је tri putа višе nеgо u 2015. gоdini. Nеtо dоbitаk će biti isplаćеn u vidu dividеndi аkciоnаrimа Kоmpаniје. Dividеndе ćе biti uplаćеnе i u budžеt RеpublikеSrbiје u sklаdu sа učеšćеm RS u kаpitаlu Kоmpаniје оd 45 odsto. Brut о prеmiја оsigurаnjа Kompanije „Dunav“ 2016. godine iznоsi 22,9 miliјаrdi dinаrа i zа 6,7 odsto (1,4 miliјаrda dinаrа) je višа u poređenju sa 2015. gоdinom. Brој pоlisа prоdаtih u 2016. Gоdini iznоsi 1,81 milion, štо је zа 4,6 procenata, оdnоsnо 80.000, višе nеgо u 2015. gоdini. Kompanija je u 2016. Godini osiguranicima isplatila više od 8,3milijarde dinara poodštetnim zahtevima. Vrеdnоst аkciја Kоmpаniје nа Bеоgrаdskој bеrzi pоrаslа је tоkоm 2016. gоdinе zа 71 posto.

Dunav osiguranje“ je u Valjevu, u okviru dvodnevnog Sajma voćarstva koji se održavao u ovom gradu, organizovalo treću edukativnu radionicu „Žene u agrobiznisu“, na kojoj su predstavljene brojne pogodnosti osiguranja za poljoprivrednike. Mnoštvo okupljenih poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, učenici Poljoprivredne škole u Valjevu na smeru voćarstvo, kao i meštani tog kraja, pokazali su interesovanje za učešće u radionici na temu osiguranja. Direktorka Glavne filijale Valjevo „Dunav osiguranja“ Svetlana Tomić je u svom izlaganju okupljenima, predstavila ponudu Kompanije u oblasti osiguranja poljoprivrede – voća, plodova, useva i životinja, kao i osiguranje imovine. Iz bogate ponude usluga „Dunav osiguranja“ za osiguranike u Kolubarskom okrugu, prema njenim rečima, izdvajaju se osiguranje useva i plodova – ratarskih i povrtarskih, a naročito voćarskih kultura, čija je proizvodnja dominantna na tom području. Godišnja premija osiguranja za ratarske kulture, u zavisnosti od vrste kulture i prosečnog prinosa po jednom hektaru, kreće se od 4.020 dinara za hektar kukuruza do 3.050 dinara za hektar pšenice. Što se tiče osiguranja voćarskih kultura, može se izdvojiti ponuda za osiguranje šljiva s premijom od 29.937 dinara po hektaru i osiguranje malina s premijom od 120.582 dinara po hektaru, kao i osiguranje kupina s premijom od 90.436 dinara po hektaru, rekla je ona. „Kada govorimo o osiguranju životinja od opasnosti uginuća usled bolesti, prinudnog klanja ili pomora nesrećnim slučajem, iznos godišnje premije za osiguranje goveda (krava), na vrednost grla od 150.000 dinara, doseže 7.969,50 dinara“, rekla je Svetlana Tomić Tanjugu. Prilikom zaključenja polise osiguranja za goveda Kompanija, takođe, odobrava popuste na broj životinja. Primera radi, za osiguranje pet i više grla odobrava se popust od 10 odsto, a za osiguranje 11 i više grla popust je 20 odsto. Takođe, u ponudi je i osiguranje drugih životinjskih vrsta kao što su svinje, ovce... Tomić je dodala da je jedna od bitnih pogodnosti to što Ministarstvo poljoprivrede svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u tekućoj godini zaključila i isplatila premiju osiguranja u celosti odobrava subvenciju od 45 odsto. „Naša Kompanija je davno prepoznala potencijal poljoprivrede. Fabrika pod vedrim nebom treba da bude osigurana“, naglasila je direktorka GFO Valjevo. Kako kaže, „Dunav“ se orijentisao na osiguranje useva i plodova jer je to veoma važno za egzistenciju poljoprivrede u celini. „Obično se smatra da je osiguranje trošak, a ne potreba za ekonomskom sigurnošću, budući da ulažete u nešto što pored tržišnih rizika nosi i rizik od prirodnih nepogoda“, naglasila je Svetlana Tomić.

Crepaja u Južnom Banat, petog marta ove godine, bila je mesto održavanja druge radionice na kojoj je predstavljena ponuda za osiguranje agrarne proizvodnje Kompanije „Dunav osiguranje“ . Vrednim poljoprivrednim proizvođačima toga kraja, kao i preduzetnicima sadržaj ponude najveće nacionalne odiguravajuće kuće u Srbiji predstavili su direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Pančevu sa saradnicuima. Kompanija „Dunav osiguranje“, rekao je tom prilikom Miloš Bjelić, ima više od 90 različitih vrsta osiguranja, kao i bogat asortiman usluga u segmentu osiguranja poljoprivrede, tako da poljoprivrednici mogu da izaberu ono što njima najviše odgovara. Svake godine širimo paletu usluga počev od osiguranja imovine, poljoprivrednih mašina, useva, voćarsko–vinogradarskih i ratarsko-povtarskih kultura, a mogu osigurati i život. - U Glavnoj filijali „Dunav osiguranje“ Pančevo“ koristiomo svaku priliku da u Južnom Banatu obiđemo poljoprivredne proizvođače i naše osiguranike i da im prezentujemo osiguranje, kako bi shvatili da osiguranje nije trošak već investicija. Visina premije naravno zavisi od vrste kulture koja se osigurava, gde se ta kultura gaji i sl. Na primer, na bazi osiguranja jednog katastarskog jutra pod kukuruzom visina premije iznosi oko 1.000 dinara. Kompanija odobrava i dodatne popuste, u zavisnosti od učestalosti grada, da li se premija plaća u celosti ili odloženo, predstoje i sajamski popusti, tako da visina premije bude i značajno niža od navedene kalkulacije. Premija se placa u visini od 5 odsto prilikom zaključenja polise, a ostatak premije osiguranici mogu da plate po skidanju useva. I Ministarstvo je prepoznalo značaj osiguranja, pa je registrovanim poljoprivrednim proizvođačima obezbedilo i povrat premije osiguranja u visini od 40 odsto, što ovu ponudu čini još povoljnijom. Tako umesto početnih 1.000 dinara kalkulacija za osiguranje jednog jutra iznosi oko 500 dinara po jutru kukuruza. U Srbiji se osigurava oko 10 odsto obradivih površina, a u Južnom Banatu taj procenat je viši, oko 15 odsto. Poljoprivredni proizvođači u ovim krajevima osiguravaju ratarske, voćarske, vinogradarske i druge kulture. Kompanija ima oko 50 odsto tržišnog učeša. Ovaj visok procenat učešća na tržištu delom je produkt brze i efikasne procene i isplate šteta, kao i učešća u franšizi od 10 odsto od iznosa procenjene štete, a ne od sume osiguranja, zaključuje Miloš Bjelić, direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Pančevu. Srđan Aleksić, vlasnik Almeksa, firme koja okuplja veliki broj kooperanata koji su prisustvovali i aktivno učestovali tokom radionic,rekao je da je poljoprivreda velika škola i istakao da su ovakvi skupovi veoma bitni, pogotovu zimi kada u poljoprivrednoj proizvodnji nema puno posla. Osiguranje je gotovo podjednako bitno, kao i sama proizvonja. Osiguravajuće kuće, kao što je to učinio danas „Dunav“ u prilici su da više razgovaraju sa proizvođačima i da im na konkretnim primerima ukažu koliko je to korisno. Ljudi u Srbiji, pa i u ovom kraju, nemaju naviku da osiguraju poljoprivrednu proizvodnju, ali iskustva iz ranijih godina pokazuju da ulaganje u osiguranje treba da stave u svoju kalkulaciju. Almeks osigurava svoje useve, semenske useve, strna žita i povrće i do sada se to pokazalo kao potpuno ispravno, kaže Aleksić.

Kompanija „Dunav osiguranje“, u saradnji sa Udruženjem novinara za poljoprivredu Agropress, i 2017. godine nastavlja s realizacijom edukativnih radionica pod nazivom „Preduzetnice u agrobiznisu“. Prva interaktivna radionica u novom ciklusu održana je u Kuzminu, u Sremu, pred pedesetak meštana, poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava. Predstavnici Glavne filijale Srem Kompanije „Dunav osiguranje“ prezentirali su ponudu Kompanije u oblasti osiguranja poljoprivrede – useva, plodova i stoke, kao i osiguranje imovine. - Sa željom da budemo pravi partneri poljoprivrednicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, nastojali smo da prilikom formiranja ponude uzmemo u obzir specifičnosti različitih delatnosti – rekla je na početku izlaganja Milka Dragović, prezenter ponude „Dunav osiguranja“. – Poljoprivreda je industrija pod vedrim nebom. Koliko god truda, znanja i volje uložili u proizvodnju, poljoprivredni proizvođači mogu ostati bez očekivanih proizvoda i dobiti usled samo jednog padanja grada, poplave ili oluje. Kao lider na tržištu osiguranja i jedina domaća osiguravajuća kuća, s tržišnim učešćem u osiguranju useva i plodova od 47 odsto, čvrsto smo rešeni da nastavimo da pružamo adekvatnu zaštitu našim poljoprivrednim proizvođačima. Kada govorimo o osiguranju biljne proizvodnje, u ovom kraju su prisutne ratarske kulture pšenice, soje i posebno kukuruz, kojeg ima najviše na njivama i on se najviše osigurava. Tako, ako poljoprivrednik osigurava preko ugoravača, što je u većini slučajeva zadruga, na osiguranu sumu od 128 000 dinara premija iznosi 1500 dinara, dok za individualno osiguranje premija iznosi 2400 dinara. Kad je reč o osiguranju životinja, a u Sremu su posebno prisutne svinje tovljenici na osiguranu sumu od 19000 dinara po grlu preko ugovarača premija staje 600 dinara, dok individualno košta 900 dinara. Kod priplodnih krmača, dužina trajanja osiguranja može biti 12 meseci. Preko ugovarača osiguranje iznosi 4000 dinara, dok je pojedinačno 5500 dinara po priplodnoj krmači. Po rečima gospođe Milke Dragović, država već nekoliko godina preko resornog ministarstva subvencioniše osiguranje biljne i životinjske proizvodnje sa 40 procenata premije osiguranja. Slično čine i pojedine opštine, što predstavlja dodatnu pogodnost za poljoprivredne proizvođače. Iako je napredak i dalje simboličan, ova mera, nesumnjivo, daje dobre rezultate i ima podršku i osiguranikā i osiguravačā. Osim navedenog, kada je reč o osiguranju životinja, „Dunav osiguranje“ je potpisnik Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine u vezi sa sprovođenjem Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Tim ugovorom Ministarstvo se obavezalo da plati 100 procenata premije za osiguranje životinja koje su predmet kredita. - Našim klijentima, poljoprivrednim proizvođačima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnicima pre svega možemo obećati kao i do sada brzu i efikasnu naknadu štete u svakom momentu – zaključila je Milka Dragović iz Kompanije „Dunav osiguranja“. Da je vreme olakog predviđanja poljoprivredne proizvodnje odanvo prošlo, upozorio je dr. Goran Begavac, rukovodilac odeljenja za kukuruz kompanije „NS seme“., koji između ostalog ističe: - U proteklih pet godina smo imali jednu ekstremno sušnu 2012. i jednu ekstremno kišnu 2014.godinu, što rečito govori o klimi koja postaje surova, teža i nepredvidiva. Samim tim, važno je pretpostaviti eventualne štete i gledati kako da se one preduprede, rekao je gospodin Begavac. U ataru Kuzmina se nalazi i 50 hektara vinograda, porodične firme Dragana Trivanovića. Kako proizvode posebne sorte belog Italijanskog rizlinga, Frankovku, Sivi pino, a od crnih sorti širu, Merlo i Kaberne Sovinjon, proizvodnja je skupa i svaka vremenska neprilika može biti kobna. Razmišljajući kako da smanji rizike gospodin Trivanović i ljudi iz njegovog preduzeća su se osigurali i to kod Kompanije „Dunav osiguranje“, s kojom imaju odličnu poslovnu saradnju i sve pričinjene štete se na vreme isplaćuju. Momčilo Trajković iz istog mesta jednostavno kaže da osigurava svu svoju poljoporivrednu proizvodnju i ratarstvo i stočartvo. - Osiguranje je veoma bitno, jer mirnije spavam. Svašta se dešava i kada si osiguran, onda je mnogo lakše i bezbednije, ističe je gospodin Trajković.

Kompanija „Dunav osiguranje“ Banjaluka u 2016. godini nastavila je s tendencijom rasta po mnogim parametrima poslovanja, što je započelo promenom uprave u Beogradu i Banjaluci pre dve godine, rečeno je na konferenciji za novinare u sedištu „Dunava“ u Banjaluci.

U 2016. zaključeno je više od 102.000 polisa. To je u poređenju s pokazateljima iz 2014. rast za čak 46,3% ili 32.400 polisa. Trend rasta ostvaren je kontinuiranim zalaganjem u minulom periodu, a rezultati su bili evidentni i u poređenju 2015. sa 2014. godinom, kada je zabeležen rast prodatih polisa  od 21.600  ili 30,6%.

Lane je ostvarena premija osiguranja u iznosu od 21,4 miliona KM, što je u poređenju sa 2014. godinom više za 4,67 miliona KM ili 27,9%.  Ta tendencija  zabeležena je i u 2015. u poređenju sa 2014. godinom, kada je  povećanje dostiglo 12% ili nešto više od dva miliona KM, dok je  2016. u odnosu na 2015. godinu povećanje premije bilo 14,2% ili 2,7 miliona KM.

Tržišno učešće sa 8,7% u 2014. godini povećano je na 9,32% na kraju 2016. godine. U segmentu neživotnih osiguranja  tržišno učešće je sa 9,76%  u 2014. lane poraslo na 10,62%. „Dunav“ zаuzimа treće mesto na tržištu Republike Srpske.

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren 2015. godine sa  8.390 KM nastavljen je i u prošloj poslovnoj godini, kada je ostvareno 28.294 KM. Podsećanja radi, 2014. godine Kompanija je iskazala gubitak od 3,8 miliona KM, odnosno  više  od pet miliona KM, uključujući i  gubitak iz ranijih godina.

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd je u navedenom periodu dokapitalizovala društvo „Dunav osiguranje“ Banjaluka sa 10 miliona KM, i to šest miliona KM u 2015. godini i četiri miliona KM u 2016. godini.

Odmah su isplaćene sve zaostale obaveze po štetama i prema dobavljačima već u 2015. godini, i postignuta je zahtevana adekvatnost kapitala, kao najvažniji regulatorni zahtev, koji je garancija dugoročne solventnosti i sigurnosti osiguranika.

Dokapitalizacijom u 2016. godini, a delom i sredstvima iz tekućeg poslovanja, postignuto je potpuno pokriće tehničkih rezervi u skladu s regulatornim zahtevima, koje obezbeđuje dugoročnu solventnost Društva. Tehničke rezerve povećane su  za 3,8 miliona KM ili 23,97% u poređenju sa  2014. godinom.

Usvojen je trogodišnji plan poslovanja, prema kome se očekuje dalji rast osiguranja kako broja prodatih polisa tako i visine premije osiguranja. Planirano je da do kraja 2019. godine visina premije dostigne 30,2 miliona KM, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja rast premije za 8,8 miliona KM ili 41,1%.

Trogodišnji plan obezbeđuje povećanje tržišnog učešća „Dunav osiguranja“ Banjaluka na tržištu Republike Srpske, redovno servisiranje svih obaveza, pozitivan finansijski rezultat od 152.000 KM, jačanje u pogledu regulatornih zahteva – povećanje tehničkih rezervi za 9,3 miliona KM ili 47,83%, odnosno ostvarivanja dugoročne solventnosti i sigurnosti osiguranika, koji Kompaniju više ne mogu dovesti u poziciju iz 2014. godine. 

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Септембар 2017 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30